Staatsbosbeheer schrapt vergunning

18 oktober 2007 om 00:00 Nieuws

Het drong zelfs door tot de tweede kamer waar er vragen over gesteld werden. Staatsbosbeheer heeft na alle commotie besloten de regels die op de Amerongse berg van kracht waren te schrappen. Volgens Staatsbosbeheer was het de bedoeling door middel van deze regels de drukke recreatiestromen op de Amerongse Berg in kaart te krijgen en te kunnen regelen. De regels zorgden echter voor verwarring en dat was aldus Staatsbosbeheer zeker niet de bedoeling. Staatsbosbeheer probeert om de recreatie in haar natuurgebieden zo veel mogelijk te bevorderen en is daarom op zoek naar andere manieren om de recreant op de Utrechtse Heuvelrug van dienst te zijn. Op haar website legt Staatsbosbeheer uit waarom zij tot de maatregelen was gekomen: ,,Het zuidelijk deel van het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug is populair onder wandelaars, hardlopers, Nordic Walkers, mountainbikers en ruiters. Het aantal mensen dat, al dan niet georganiseerd, in groepsverband de natuur in trekt om actief te zijn, neemt daar sterk toe. Op de Amerongse Berg dreigen door de grote drukte mensen letterlijk met elkaar in botsing te komen. Om de groepen vooraf contact met Staatsbosbeheer te laten opnemen, zo was de gedachte, zou de organisatie de kans krijgen om ze zoveel als mogelijk te spreiden. Bovendien wilde Staatsbosbeheer ermee bereiken dat, in onderling overleg met de mensen, de rust in het noordelijke deel van het Nationaal Park zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Eén van de aantrekkelijke punten van dit natuurgebied is immers het het feit dat er veel vogels en andere dieren leven.”

AMERONGEN - Onder gebruikers van de bossen is de laatste weken de nodige ophef ontstaan toen bleek dat groepen sporters en recreanten een vergunning nodig hadden om van het bosgebied in de omgeving van de Amerongse berg gebruik te maken.

door Marleen Meijer

De regels bleken echter tot veel verwarring te leiden. Zo vraagt Sportcentrum Aart Stigter in Amerongen al een paar jaar vergunningen aan bij Staatsbosbeheer voor haar activiteiten in het bosgebied terwijl onafhankelijke groepen lopers en recreanten dat niet deden. Ook lijkt het tegenstrijdig in een tijd waarin de overheid veel geld steekt in campagnes om mensen in beweging te krijgen, Staatsbosbeheer deze zelfde mensen laat betalen om te bewegen in haar bossen. Dat is dan ook volgens Staatsbosbeheer de reden waarom ze de regels geschrapt heeft.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie