Scholen voor iedereen in Gambia

Nieuws

Dominee Fieren werd gedetacheerd in de Methodistenkerk aldaar. De Gambiaanse Raad van kerken vroeg hem vervolgens de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de opleiding van predikanten en leken en mee te werken op de scholen aan het daar verplichte vak godsdienstonderwijs. In Doorn werd inmiddels de Stichting Vrienden van dominee Cees Fieren “Doorn-Gambia” opgericht. Het doel was geld in te zamelen zodat in Gambia hulp geboden kon worden in die situaties waar dat nodig was. Nu dominee Fieren weer terug is in Nederland is besloten de stichting op te heffen en enige verantwoording af te leggen aan de gulle gevers die met elkaar in de afgelopen 6 jaar bijna 50.000 euro bijeen hebben gebracht. De dominee verstrekte tweemaal per jaar informatie aan de gemeenteleden.

DOORN - Dominee Fieren was van 1984 tot 1999 predikant in de Hervormde Maartenskerk. In laatstgenoemd jaar werd hij door de landelijke protestante kerken in Nederland gevraagd of hij naar Gambia wilde gaan. In februari 2000 vertrok hij naar dit zeer arme land waar hij tot en met 2006 zijn werk zou verrichten.

door Bertie Stierhout

Fieren:,,Zowel in het binnenland als in de stad hebben wij veel scholen gebouwd of gerenoveerd. Daarnaast gaven wij beurzen aan leerlingen en aan veelbelovende leerlingen een beurs tot hun opleiding voltooid was. Wij gaven noodhulp in de vorm van medicijnen en lieten een chauffeur, die voor een bedrijfje een rijbewijs nodig had dat op onze kosten halen. Soms repareerden wij een dak van een hut of wij betaalden voor iemands doodkist. Of wij verstrekten een lening van honderd euro voor het opzetten van een bedrijfje. Rond Kerstmis bezochten wij gevangenen die een cadeautje kregen. Belangrijk was ook het betalen van de schooluniformen zodat iedereen gelijk zou zijn. In het binnenland hebben wij een historisch kerkje, gebouwd in 1831, gerenoveerd en dat is nu een toeristische trekpleister is geworden.

In Gambia is 95% Moslim, 3% Christen en de rest Methoeist. Toen vanuit Engeland zendelingen naar Gambia kwamen werden er veel Christelijke scholen gebouwd. Dat waren heel goede scholen waar ook de Moslims naar toe gingen en waar zij nog steeds komen. ,,De Moslimmeerderheid staat dus niet vreemd tegenover het Christendom en zo is een grote tolerantie en waardering voor elkaar ontstaan. De ondersteuning vanuit Nederland is voor mij van grote waarde geweest”, besluit dominee Fieren.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Droogte geselt museumpark Huis Doorn 17 uur geleden
Afbeelding
Cultuur snuiven tijdens Kastelentocht van De Stichtse Aanspanning 21 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (1): ‘Buitenplaatsen zijn vaak zelfvoorzienend’ 7 aug, 07:30
Afbeelding
Maarnse Marion Buijink exposeert in het Rietveldpaviljoen 6 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Amerongen in teken van Vuelta 5 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Barbara Brouwer stopt met goud als international: ‘Op het hoogtepunt gestopt’ 4 aug, 07:30
Afbeelding
Veiligheidsregio: ‘Verhoogd risico op natuurbrand’ 3 aug, 18:04