Gemeente wil uitbreiding ambtelijke organisatie

Nieuws

HEUVELRUG - ,,We zijn in 2006 op pad gestuurd met een organisatie voor een gemeente die al ingedraaid is, daar redden we het niet mee”. Het klonk afgelopen maandagavond tijdens de commissie vergadering bijna als een noodkreet uit de mond van gemeente secretaris Linda Boot. Het voorstel van het college om de gemeentelijke organisatie uit te breiden werd door weinig fracties goed ontvangen.

door Marleen Meijer

Evaluatie van de gemeentelijke organisatie heeft een aantal knelpunten aan het licht gebracht die het college op wil lossen door uitbreiding van het personeelsbestand. Niet aanpakken van de knelpunten heeft volgens het college onder andere consequenties voor de directe dienstverlening aan de inwoners. Een aantal voorbeelden die het college noemt waar het niet honoreren van het voorstel gevolgen zal hebben zijn de openingstijden van de gemeentewinkel, het uitvoeren van verkeersbesluiten, de ontwikkeling van de digitale dienstverlening en aandacht voor vroegtijdige signalering van problemen bij kinderen door de leerplichtambtenaar.

Ander probleem is de veel te grote belasting van afdelingshoofden die afdelingen onder zich hebben van twintig tot ruim dertig medewerkers, dit vergt volgens het evaluatierapport veel van de afdelingshoofden. Voor de herindeling is aangegeven dat een ideale grootte van een afdeling voor een hoofd 15 tot 20 medewerkers is.

Moeilijke zaak

De VVD vindt de gevraagde uitbreiding een ‘moeilijke zaak’. ,,De voorlopige begroting laat ook zonder de extra 542.000 euro voor personeelsuitbreiding al een tekort zien. Het is ons nu te vroeg, tenzij er overtuigende informatie komt waar we niet omheen kunnen.” D66 vraagt zich hardop af hoe dit voorstel te rijmen met de beoogde efficiencyslag van 10% die afgesproken is in het collegeprogramma. GroenLinks verbaast zich hoe het kan dat juist een collegepartij deze vraag stelt. De SGP zet een aantal kanttekeningen bij de door het college genoemde knelpunten. ,,Het ligt niet voor de hand dat er door de verruiming van de openingstijden meer geboorteaangiften, rijbewijzen en dergelijke worden aangevraagd. Er ontstaat alleen meer spreiding, waardoor de bezetting op bepaalde momenten omlaag kan”, aldus de SGP. Ook bij het argument van het college dat er nieuwe wettelijke taken uitgevoerd moeten worden zet de SGP haar vraagtekens. ,,Deze wettelijke taken zijn niet exclusief voor onze gemeente en ze worden deels gecompenseerd door extra inkomsten.” De SGP vindt zolang duidelijk zicht op de ambtelijke organisatie ontbreekt en met de in het vooruitzicht gestelde tekorten in de jaarrekening, voorjaarsnota 2007 en kadernota 2008 het niet verantwoord om structurele uitbreiding van de ambtelijke organisatie te steunen.

De PvdA concludeert dat het programma van het college te ambitieus is. De fractie mist voldoende inzicht in de organisatiestructuur en in hetgeen nog komen gaat ten aanzien van de brandweer, Wmo, digitalisering en vergunning en handhaving. Voorstel van de partij is om het college kleiner te maken, minder wethouders betekent minder werk. Ook de VVD concludeert dat zes personen aan het roer meer werk genereren dan vier en dat daar een discussie over gevoerd kan worden. Ook vindt deze partij dat het college nuchter moet kiezen welke plannen wel of niet uit te voeren.

GroenLinks en SP zeggen wel ja tegen het voorstel. GroenLinks:,,Het is in het belang van de continuïteit en teambuilding. De medewerkers van de gemeente werken zich uit de naad met een minimaal ziekteverzuim. Het niet erkennen van de noodzaak van personeelsuitbreiding heeft een negatief effect op het personeel. Je moet hierbij niet alleen naar het geld kijken. Maar keuzes moeten maken. Of tornen aan de minimale ozb-verhoging, of aan het niveau van de dienstverlening of aan de 10% efficiencyslag.”

Burgemeester Naafs zegde toe de vragen en opmerkingen aan het voorstel toe te voegen, zodat het in de raad tot een openhartige en respectvolle discussie leidt.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Bloemencorso uitgebreid bij Regio 90FM en Regio 90TV 2 uur geleden
Afbeelding
Sportverslaggever Huub van Aerssen overleden 4 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Muzikale zomernachten in openluchttheater Landgoed Zonheuvel 11 uur geleden
Afbeelding
Vuurwerk bij bloemencorso Leersum gaat niet door 9 aug, 07:34
PREMIUM
Afbeelding
Het verhaal van Maarten Maartens: Rondleidingen op Landgoed Zonheuvel 9 aug, 07:30
Afbeelding
Droogte geselt museumpark Huis Doorn 8 aug, 14:16
Afbeelding
Cultuur snuiven tijdens Kastelentocht van De Stichtse Aanspanning 8 aug, 10:10