Ingezonden: Drank- en Horecawet

Nieuws

Tijdens de commissie Middelen van 21 maart stond de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda. Daarin werden ook bepalingen voorgesteld in relatie met de Drank- en Horecawet (DHW). Sportclubs en andere, zogenaamde paracommerciële rechtspersonen (waaronder ook kerken), kunnen onder strikte voorwaarden in beperkte mate horeca-activiteiten bedrijven. Dit kan alleen als deze ondersteunend zijn aan het hoofddoel (bijvoorbeeld sporten). Overigens mag er ook niet sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Het college had met de koepel van de sportclubs (HSI) en de horecaondernemers (Koninklijke Horeca Nederland) al overleg gevoerd. Dit leidde echter nog niet tot overeenstemming.

Tijdens de commissievergadering spraken HSI en de Koningshof vanuit de PKN uit Doorn in. Zij pleitten voor geen onnodige begrenzing in hun functioneren en een zo groot mogelijke vrijheid bij hun exploitatie.

Op initiatief van het CDA zijn de voorgestelde bepalingen in de APV er voorlopig uitgehaald. Het college beraadt zich nu wat te doen. Het CDA hoopt dat bedacht wordt dat door de bezuinigingen de subsidie onder druk staat en mede als gevolg van het kabinetsbeleid zorg en welzijn zich vooral moeten afspelen in de directe omgeving met hulp van buren en mantelzorgers. Daarvoor lenen zich zeker multifunctionele gebouwen, zoals kerken (bijvoorbeeld met de eettafelprojecten en dagopvang). Horecagelegenheden liggen veelal op grotere afstand.

De APV zegt ook dat bijeenkomsten van 'persoonlijke aard'' (dus een jubileumreceptie van een lid in de kantine of kerkelijk gebouw) strikt genomen niet mogen. Echter bij brief van 15 maart heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voorbeelden aangereikt, waardoor de gemeente in de verordening kan bepalen dat een stichting/vereniging wel een x-aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard mag organiseren en zelfs onder gemeentelijke voorwaarden alcoholische drank kan schenken. Het CDA wenst dat het college zich breder oriënteert op de dagelijkse praktijk en nagaat hoe maatschappelijke organisaties zich nu voor de samenleving inzetten. Dan kan draagvlak worden gecreëerd. Dat maakt dat de sjeu in de samenleving blijft, juist om een halt toe te roepen aan het individualisme en ter voorkoming van eenzaamheid.

Het CDA vindt ook dat de discussie breder moet worden gevoerd, niet alleen met HSI en Koninklijke Horeca Nederland. De APV wordt in de raadsvergadering van 4 april behandeld (zonder bedoelde bepalingen). Degenen die menen dat het voorgestelde DHW-beleid - er is geen afstel, wel uitstel - nadelig uitpakt kunnen contact opnemen met de CDA-fractie en wel met Nynke van Amerongen (tva.amerongen@casema.nl/06-51180220).

Nynke van Amerongen, CDA Utrechtse Heuvelrug

advertentie
advertentie
Afbeelding
Droogte geselt museumpark Huis Doorn 13 uur geleden
Afbeelding
Cultuur snuiven tijdens Kastelentocht van De Stichtse Aanspanning 17 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (1): ‘Buitenplaatsen zijn vaak zelfvoorzienend’ 7 aug, 07:30
Afbeelding
Maarnse Marion Buijink exposeert in het Rietveldpaviljoen 6 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Amerongen in teken van Vuelta 5 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Barbara Brouwer stopt met goud als international: ‘Op het hoogtepunt gestopt’ 4 aug, 07:30
Afbeelding
Veiligheidsregio: ‘Verhoogd risico op natuurbrand’ 3 aug, 18:04