De toekomst van Maarsbergen

Nieuws

MAARSBERGEN - Tijdens een niet heel druk bezochte raadsinformatieavond passeerden de grote projecten waar Maarsbergen mee te maken heeft de revue. Te beginnen met een presentatie over de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de noordoostzijde. Ook bleken de Maarsbergers - ondanks het raadsbesluit voor verkeerslichten - nog lang niet uitgesproken over de verkeerssituatie op het kruispunt in het dorp.

Bedrijven, wonen en veel verkeer

door Monique José Timmermans

Voor het bedrijventerrein Maarsbergen Oost is een ruimtelijk ontwerp gemaakt waarbij integraal is gekeken naar bedrijven, wonen, verkeer en natuur. Volgens het bureau - Kien Ontwerp - is de meanderende bosrand kenmerkend voor het gebied. ,,Deze bosrand met inhammen en bosstukjes die naar voren springen is waardevol en hebben we als basis gebruikt voor het ontwerp.” Het bedrijventerrein wordt omkaderd door een bosrand, zodat er ‘bosserres’ ontstaan waarbinnen gebouwd kan worden. Op het terrein een keerlus voor de vrachtwagens zodat de ontsluiting van het bedrijventerrein op de voormalige camping met één weg mogelijk is. Het bedrijventerrein met een oppervlakte van netto 4,5 hectare wordt zo geschikt voor alle typen bedrijven. De procedure is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan wijzigt en goedkeurt. Pas daarna volgt de toestemming wat er wel en niet kan.

Twijfel is er bij de inwoners van Maarsbergen of er animo is voor een terrein van een dergelijke omvang. Aangezien alleen van Wolfswinkel Reiniging - eigenaar van de grond - zeker is dat het bedrijf zich er zal vestigen.

De woningen die de financiering van het project mogelijk moeten maken, zijn door Kien Ontwerp ingetekend op de hoek van de Haarweg en de Rottegatsteeg. Wederom omzoomd door een bosrand, waardoor er verschillende bosserres ontstaan voor wijkjes met een eigen karakter. Van de 43 woningen zijn er 8 in de sociale sector. Het verkooprisico van de woningen ligt bij Wolfswinkel en het trapveldje moet wijken.

Volgens wethouder Bert Homan mag het nieuwe bedrijventerrein ontwikkelingen op het bedrijventerrein Ambachtsweg en het plan Haarbosch niet hinderen. Met revitalisering van de Ambachtsweg is volgens hem onvoldoende ruimtewinst te behalen. ,,Dat gaat met name om duurzaamheid.”

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het bedrijventerrein zal de wegenstructuur geschikt gemaakt worden voor de verkeersafwikkeling via de Rottegatsteeg en de Griftdijk. De Haarweg wordt op die manier ontzien. De nieuw te bouwen woningen komen wel aan de ontsluitingsroute te liggen.

Zorg heeft het dorp over de vele ontwikkelingen binnen haar grenzen die als losse projecten op de agenda staan. ,,Gekeken moet worden naar de totaalsom met daarin ook de ontwikkelingen in Woudenberg en provinciaal beleid om de doorstroming A12-A28 te bevorderen.” Dit heeft betrekking op de verkeersafwikkeling op het kruispunt bij de Dorpskerk. Volgens Homan wordt naar het totaal gekeken en is de simulatie gebaseerd op het verkeersaanbod in 2020.

advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Flip Buurmeijer schrijft boek over mannen en hun hobby 2 uur geleden
Afbeelding
Bridgedocent Simon de Wijs van Bridgewijs wint Europese titel 2 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
‘Het is gewoon leuk om mee te doen’ 18 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Crowdfunding voor rolstoelbus voor broertjes uit Driebergen gisteren
PREMIUM
Afbeelding
Anne Laros maakt winnend ontwerp van monument valwind Leersum 2 jul, 13:52
PREMIUM
Afbeelding
Bewoners Doornse Vossensteinsteeg zijn verkeersoverlast beu 2 jul, 10:29
PREMIUM
Afbeelding
Siepie Roorda vijftig jaar lid van Aurora: ‘Veel veranderd, maar liefde voor muziek blijft’ 2 jul, 07:24