Bezwaren Zonstraatplan afgewezen

Nieuws

DRIEBERGEN - Vorige week heeft de Raad van State alle bezwaren afgewezen die tegen het bestemmingsplan voor de Zonstraat waren ingediend. Het beroep tegen het bestemmingsplan was ingesteld door omwonenden uit de Welgelegenlaan en door de Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering. Langdurig hebben zij geprotesteerd tegen de ‘verdichting’ en de ‘verstening’ die de woningbouwplannen volgens hen tot gevolg zullen hebben, waardoor de huidige groene opzet van de wijk ‘om zeep wordt geholpen’. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft hun bezwaren echter op alle punten ongegrond verklaard.

Langdurige strijd levert uiteindelijk niets op

door Jan de Beer

Het gaat bij het Zonstraatplan om de bouw van 65 woningen, waarvan het grootste deel in de sociale sector, die gerealiseerd worden op de plek waar eerst 24 woningen stonden. Met name dit laatste gegeven heeft de afgelopen jaren tot hevige kritiek geleid. De omwonenden, van vooral de Welgelegenlaan, hebben vrijwel geen middel ongebruikt gelaten om die kritiek kenbaar te maken.

De bezwaarmakers noemden dit een ‘rampzalige wijziging van dorpswijk naar stadswijk’. De VVD-fractie in de Heuvelrugraad bleek gevoelig voor hun argumenten en keerde zich eveneens tegen de plannen. VVD-raadslid Van der Zee sprak in een persbericht over ‘onacceptabele verstening die zelfs de stedelijke verdichting van de stad Utrecht te boven gaat’.

Belangenvereniging Tussen Heuvelrug en Wetering wierp zich eveneens in de strijd en liet een alternatief plan ontwikkelen met een veel lagere bebouwingsdichtheid. Maar dat plan werd vrijwel direct door de gemeente als ‘financieel onhaalbaar’ naar de prullenmand verwezen. Het bestemmingsplan werd vervolgens door een meerderheid van de raad goedgekeurd. De VVD had nog wel een wijzigingsvoorstel ingediend, maar kreeg hiervoor geen steun.

Ondanks de duidelijke uitspraak van de raad zetten de bezwaarmakers hun strijd, die inmiddels een juridisch karakter had gekregen, onverdroten voort. Enig succes boekten zij toen een deel van het bestemmingsplan werd geschorst vanwege onduidelijkheid over de afstand tussen de nieuwbouw en de erfgrens van de woningen op de Welgelegenlaan. Maar na het toepassen van enige kunstgrepen in het plan, is volgens de Raad van State ‘aannemelijk gemaakt’ dat de privacy van de bewoners op de Welgelegenlaan niet in het gedrang komt.

Ook op allerlei andere punten kregen de bezwaarmakers geen steun voor hun argumenten. De geluidsbelasting zal volgens de Raad van State acceptabel zijn omdat er sprake zal zijn van een 30 km-regime in combinatie met geluidsluwe gevels, en de geplande hoeveelheid groen zal nauwelijks afwijken van het openbaar groen dat eerder in de wijk aanwezig was.

Wat betreft het hoofdbezwaar, de woningdichtheid, was de Raad van State het eens met het verweer van de gemeente dat dit niet beoordeeld moet worden op de schaal van het plangebied maar op de schaal van de gehele wijk, waarbij niet alleen naar het aantal woningen maar ook naar alle overige functies dient te worden gekeken. De rigoureuze afwijzing van al hun argumenten betekent voor de bezwaarmakers een flinke domper. De gemeente daarentegen heeft met genoegen geconstateerd dat nu aan het gehele bestemmingsplan uitvoering kan worden gegeven.

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 9 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 10 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35
PREMIUM
Afbeelding
Aldi vangt bot bij rechter: Bouwplan voor de Appelgaard op dood spoor 12 aug, 07:32
PREMIUM
Afbeelding
Subsidie voor bridgeles bij ABCD: ‘We willen mensen uit hun isolement halen’ 12 aug, 07:30
Afbeelding
Aangepaste dienstregeling tijdens Vuelta 11 aug, 16:47