Pijlers van het christelijk geloof - lezingen met de bijbel open

Nieuws

DRIEBERGEN - Op initiatief van de inleiders en een kleine voorbereidingsgroep worden vanaf november 2011 een aantal lezingen belegd in de Immanuelkerk aan de Engweg te Driebergen, steeds de 3e zondag van de maand. Daarbij staan de 'pijlers van het christelijk geloof' en de bijbel centraal. De eerste twee keer sprak ds. Kees van der Kooi over 'Het verbond in de bijbel'.

De volgende data zijn:

- 19 februari: Laurens Touwen over 'Hoe reageren op Gods aanbod en vraag?' (Steeds komt de vraag naar een reactie op Gods geweldige aanbod. De bijbel gebruikt veel verschillende woorden en gebeurtenissen om dat duidelijk te maken. Kernwoord daarbij is 'geloof'.)

- 18 maart: ds. Gerrit Immink over 'Bidden in de naam van Jezus'. (Vanuit de uitroep 'Abba, Vader!' - Galaten 4:6; Romeinen 8:15 - staat men stil bij het bidden in de christelijke gemeente. Jezus gebruikt dezelfde uitdrukking in zijn gebed in de hof van Getsemane (Marcus 14:36). De gestelde vraag is: wat zijn belangrijke kenmerken van het christelijke gebed?)

- 15 april: Laurens Touwen over 'Hoe reageren op Gods aanbod en vraag?' (Er wordt ingegaan op het leven van Daniël en gekeken wat 'toewijding' betekent. Zulke vragen zijn te zien bij Jezus als Hij spreekt over 'discipelschap'.)

- 20 mei: ds. Gerrit Immink over 'Bidden in de naam van Jezus'. (De naam Vader is ook bepalend voor het Onze Vader. Lucas beschrijft een korte versie (11:2-4) en Matteüs geeft de bekende langere versie (6:9-13). Hoe is dit gebed opgebouwd, en welke leidraad krijgt men mee voor de eigen gebedspraktijk?)

Hoewel dit een initiatief van de Immanuëlkerk is, is natuurlijk iedere geïnteresseerde van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Dus: in de Immanuëlkerk, Engweg, Driebergen; aanvang 16.30 uur tot uiterlijk 18.00 uur. Neem een bijbel mee!

advertentie
advertentie
Afbeelding
Bloemencorso uitgebreid bij Regio 90FM en Regio 90TV 11 uur geleden
Afbeelding
Sportverslaggever Huub van Aerssen overleden 13 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Muzikale zomernachten in openluchttheater Landgoed Zonheuvel 19 uur geleden
Afbeelding
Vuurwerk bij bloemencorso Leersum gaat niet door 9 aug, 07:34
PREMIUM
Afbeelding
Het verhaal van Maarten Maartens: Rondleidingen op Landgoed Zonheuvel 9 aug, 07:30
Afbeelding
Droogte geselt museumpark Huis Doorn 8 aug, 14:16
Afbeelding
Cultuur snuiven tijdens Kastelentocht van De Stichtse Aanspanning 8 aug, 10:10