Reconstructie moet Hoofdstraat veiliger maken

Nieuws

DRIEBERGEN - Als het aan wethouder Homan ligt dan wordt de Hoofdstraat tussen Albert Heijn en de Hogesteeg rigoureus aangepast om fietsers een 'eigen plek' te geven. Dinsdagavond presenteerde hij in Nieuw Salem een principe-ontwerp voor deze reconstructie. Het ontwerp is gebaseerd op tientallen suggesties van de bevolking. De suggesties werden begin dit jaar geuit tijdens een discussieavond naar aanleiding van een zeer tragisch ongeval op deze locatie, waarbij een 14-jarig fietsend meisje om het leven kwam.

door Jan de Beer

In schril contrast met die druk bezochte discussieavond in maart, toen het ongeval nog vers in het geheugen lag, was er afgelopen dinsdag in Nieuw Salem slechts een handjevol belangstellenden aanwezig. Dat was vooral pijnlijk omdat de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen volgens Homan sterk afhankelijk is van voldoende draagvlak. Financiële middelen voor de tonnen verslindende reconstructie zijn namelijk niet zomaar beschikbaar en kunnen naar de mening van de wethouder alleen worden vrijgemaakt als er werkelijk brede steun is voor de wegaanpassing. ,,Maar áls er prioriteit aan wordt gegeven, dan zullen we dat geld weten te vinden", benadrukte hij.

Van de 27 suggesties die in maart naar voren werden gebracht, zijn er 18 tegen het licht gehouden om tot een ontwerp te komen. Dat ontwerp bevat vier onderdelen. Het wegbeeld voor het gemotoriseerd verkeer op dit stukje Hoofdstraat, wordt versmald tot twee keer drie meter (in totaal gaat er één meter af). Daardoor ontstaat er meer ruimte voor het langzaam verkeer. Tussen dat langzaam verkeer en het snelverkeer wordt een duidelijk niveauverschil gecreëerd, hetgeen betekent dat de fiets- en voetpaden hoger komen te liggen dan de rijbaan. Beide paden liggen ten opzichte van elkaar echter wel op het zelfde niveau, zodat fietsers meer speelruimte hebben en eventueel naar het voetpad kunnen uitwijken. Op de rijbaan wordt een doorgetrokken wegmarkering aangebracht om de versmalling van de rijbaan te benadrukken en daardoor de snelheid te remmen.

De aanwezigen in Nieuw Salem reageerden gematigd positief op de plannen, maar wezen toch ook weer op enkele suggesties die in maart reeds ter tafel kwamen. Zoals het instellen van een 30 km-zone of het aanbrengen van drempels. Homan meldde echter op dat het instellen van een 30 km-zone problematisch is, omdat voor de handhaving van zo'n maatregel geen steun van het Openbaar Ministerie kan worden verwacht. En drempels werden door hem als nauwelijks effectief omschreven, omdat die slechts zeer lokaal de snelheid verminderen.

Aandacht werd ook nog eens gevraagd voor het grondig verwijderen van sneeuw op deze beruchte locatie, aangezien de aanwezigheid van sneeuwresten als één van de mogelijke oorzaken van het tragische ongeval geldt. ,,De sneeuwval was eind vorig jaar hevig en langdurig", zei Homan. ,,De strooidienst moet dan voortdurend de hoofdroutes behandelen. Maar we hebben geleerd van die situatie van vorig jaar en zullen nu met extra inzet zorgen dat de sneeuw op dit soort plekken, zo gauw het kan, helemaal weg is."

Hij koppelde deze belofte aan de toezegging om zich krachtig in te zetten voor de realisering van het principe-ontwerp. ,,Draagvlak is daarbij belangrijk", herhaalde hij. ,,Want dan kan ik naar de gemeenteraad om steun te vragen voor de financiering."

Stem op de poll: Er moet zo snel mogelijk geld vrijgemaakt worden om de fietsveiligheid aan de Hoofdstraat te vergroten.

advertentie
Afbeelding
‘Eerlijk Bieden’ bij Heiko Gorter: Nieuw wettelijk keurmerk voor meer transparantie 1 uur geleden
Afbeelding
‘Samen aan de slag voor een robuust watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug’ 6 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Historisch Festival op het Landgoed bij Huis Doorn: Beleef de tijd van Romein tot hippie 8 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Complicaties in Driebergen: vijf nieuwbouwwoningen minder aan de Sportlaan 23 uur geleden
Afbeelding
Jeroen Hermkens en Nicolaas Wijnberg voor het eerst samen 23 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
U-complex voor Lange Dreef; eindelijk zicht op afronding Groene Tuinen gisteren
PREMIUM
Afbeelding
Bemiddeling tussen boer en buurt; mediation moet einde maken aan de polarisatie 6 jul, 13:30