Ingezonden: Kaalslag of slag in de lucht ?

24 oktober 2011 om 00:00 Nieuws

Wethouder Homan heeft aangekondigd dat het college met een voorstel komt om de kaapvergunning af te schaffen. Dit voornemen past in een beleid van déregulering en kostenreductie. De woordvoerders van SP en CU in onze raad vroegen zich af of dat niet zal leiden tot een kaalslag. Je vraagt je af hoe zo'n opmerking bij die politici ontstaat. Is het gewoon iets zomaar publiekelijk zeggen in het kader van partijpolitiek en dan maar hopen dat de krant daarmee wordt gehaald? Dat is in ieder geval gelukt vandaar deze reactie. Maar zouden ze nog andere motieven en feiten kennen die hun opmerking over gevreesde kaalslag kunnen onderbouwen? Hebben ze bv. een analyse gemaakt over hoeveel aanvragen er de afgelopen jaren zijn gedaan voor een kapvergunning en hoeveel daarvan werden afgewezen? Hoeveel bezwaarschriften vanwege afwijzing zijn ingediend bij de commissie van bezwaar en beroep en hoe die bezwaarschriften al of niet gunstig zijn uitgepakt? Hebben ze zich ook laten informeren wat voor kostenplaatje er voor de gemeente aan de uitvoering van de kapvergunning vastzit? Hebben ze ook in andere gemeenten gekeken waar geen kapvergunningregiem (meer)bestaat of daar inderdaad boom na boom sneuvelt? Beslist niet! Want dan zouden ze op basis van die informatie nooit over een dreigende kaalslag hebben kunnen praten. Politici s.v.p. wel integer blijven in het oproepen van problemen.

Want er zijn geen problemen zoals u die suggereert! Het is een onverantwoorde verdenking van onze inwoners dat ze straks,als er geen kapvergunning meer nodig is, rücksichtslos letterlijk de bijl aan de boom gaan slaan. U doet met dergelijke uitspraken de inwoners tekort. Weten deze heren, over (financieel)te kort gesproken, ook dat de kapvergunningverstrekking per verstrekking ca €1000,- bedraagt. (voor insiders; incl. indirecte kosten) Op jaarbasis zo'n 500 kapvergunningen maakt een half miljoen! (€500.000,-) aan kosten voor de gemeente. Daarover heen nog al die beroepszaken rond kapvergunningen, die ook betaald moeten worden! Kostbare uren van ambtenaren en externe adviseurs . Met dat geld kan best wel wat zinvollers voor de inwoners gedaan worden. Vreemd dat de inventarisatie van monumentale bomen, zelfs na herhaalde vermelding op de begrotingen, nog niet afgerond is. Vanwege ambtelijk tijdgebrek is het argument !! Is er dan geen prioritering vanuit het (bestuurlijk)management? Wethouder Homan zal nog door zwaar weer moeten in deze weerbarstige ambtelijk een politieke omgeving. Wordt de lopende kerntaken discussie in de raad geen farce als de oorzaken van deze weerbarstigheid zowel in bestuurlijke- als ambtelijke organisatie niet helder boven tafel komen Concrete maatregelen, in de vorm van organisatorische ingrepen lijken essentieel om het beoogde vertrouwen tussen inwoners en gemeentepolitiek v.v. terug te winnen. Zal de kerntakendiscussie van de raad en college iets essentieels nieuws brengen of…….. blijft het bij wat slagen in de lucht?

Mathieu van Meijel, Driebergen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie