Bezwarencommissie: 'Trek vergunning voor herstel Laan in'

Nieuws

Dat Kasteel Amerongen in oude glorie is hersteld en goed functioneert zorgt voor een positieve houding van de Amerongers ten aanzien van Het Kasteel, in het algemeen. Ook de plannen om de enigszins verloederde Turnorlaan, voor de entree, stijlvol aan te pakken kregen positieve ontvangst. In oktober 2010 biedt de kasteeldirectie het herinrichtingsplan aan het college van B&W aan, en vraagt daarbij om samenwerking met de Gemeente vanwege gedeelde belangen (onderhoud, eigendom, gebruik) op dit monumentaal perceel.

AMERONGEN - De Commissie Bezwaarschriften heeft het College van B&W eenduidig geadviseerd om de (niet correct verlopen) vergunningsverlening voor de renovatie van de M.Turnorlaan in te trekken. De commissie komt tot deze opmerkelijke uitspraak op grond van een bezwaarschrift van enige inwoners van Amerongen. Het lijkt erop dat bij de voortvarende verlening van de monumentenvergunning voor herstel van de Laan enkele procedurele missers zijn gemaakt, waardoor tervisielegging en inspraak door de burgers niet of onvoldoende plaatsvond. door Manus van Gent

Reeds op 7 juni 2011 geeft de Gemeente de zogenaamde Omgevingsvergunning af voor herstel, verfraaiing en herinrichting van Rijksmonument Margaretha Turnorlaan. Dit gaat een groep van burgers wat te snel; en wat te ver. Immers: er was geen plan ter visie gelegd, er was geen inspraakronde ( verplicht bij monumenten) en van openhartige communicatie was amper sprake geweest.

De burgers die bezwaarden ( S. Hemstra, J.Linthorst, en acht anderen), vonden elkaar na 7 juni in dezelfde bezwaren rondom deze slordig ogende vergunningsprocedure en dienden een officieel Bezwaar in bij de Commissie Bezwaarschriften.

Hun argumenten zijn duidelijk:

A. voor de Laan als monument moet bij het verlenen van een vergunning een uitgebreide procedure worden gevolgd. Dat is niet gebeurd. Belanghebbenden konden daardoor niet inspreken via de zienswijzen, zodat de inbreng van de burgers niet werd verwerkt in de eindafweging door B&W.

B. de inspraak op de Verkeersvisie wordt een wassen neus. De Visie is er nog niet: en de Nieuwe Laan zal aanmerkelijke invloed uitoefenen op de verkeer- en parkeerbewegingen in het Dorp.

C. de ambitieuze plannen van Het Kasteel zullen niet te voorspellen zwaardere druk op het oude dorp uitoefenen, temeer omdat op de Nieuwe Laan zo'n 100 parkeerplaatsen zullen vervallen.

Van compensatie op eigen terrein of op aanvaardbare nabije locaties is in het ( goedgekeurde) plan nog geen sprake. Samenvattend geven de bezwaarmakers aan dat hun pijn vooral zit in de procedurele en communicatieve tekortkomingen rondom de vergunning voor de Laan. Dat dit monument wordt aangepakt stemt positief, maar de wijze waarop verdient geen schoonheidsprijs.

Na twee openbare hoorzittingen bij de Commissie Bezwaarschriften volgde op 4 oktober een advies van de commissie aan B&W:

1 - het bezwaar ontvankelijk te verklaren

2 - het bezwaar gegrond te verklaren

3 - het bestreden besluit van 7 juni 2011 te herroepen.

De reactie van B&W wordt met belangstelling afgewacht.

advertentie
PREMIUM
Afbeelding
‘Het is gewoon leuk om mee te doen’ 13 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Crowdfunding voor rolstoelbus voor broertjes uit Driebergen 20 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Anne Laros maakt winnend ontwerp van monument valwind Leersum 2 jul, 13:52
PREMIUM
Afbeelding
Bewoners Doornse Vossensteinsteeg zijn verkeersoverlast beu 2 jul, 10:29
PREMIUM
Afbeelding
Siepie Roorda vijftig jaar lid van Aurora: ‘Veel veranderd, maar liefde voor muziek blijft’ 2 jul, 07:24
Afbeelding
Lokaal nieuws blijft op peil ondanks hogere energie- en papierprijzen 1 jul, 11:46
PREMIUM
Afbeelding
In korte tijd veel hulp voor Irpin: ‘Iedereen zet zich in voor de wederopbouw’ 1 jul, 07:30