Onwrikbare meningen bij hoorzitting over Zonstraat-plan

13 september 2011 om 00:00 Nieuws

DRIEBERGEN - Tijdens de hoorzitting over het bestemmingsplan voor de Zonstraat die de raadscommissie Ruimte maandag in de raadszaal van Cultuurhuis Pléiade had belegd, werd tamelijk gespierde taal gebezigd. Zowel door de tegenstanders van deze omvangrijke herstructurering, als door de man die verantwoordelijk is voor de uitvoering: Jos Sleyfer, directeur van woningcorporatie Heuvelrug Wonen. Hij kreeg overigens steun van Bertus Doest, van de Huurdersbelangenvereniging.

door Jan de Beer

Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van 68 nieuwe woningen mogelijk te maken op de Zonstraat (52 sociale en 16 vrije sector), die in de plaats komen van 24 woningen die gesloopt worden. De tegenstanders maakten maandag opnieuw kenbaar dat hierdoor een woningdichtheid ontstaat die de huidige groene dorpswijk zal doen veranderen in een versteende stadswijk.

Co Rijntalder, bewoner van de Welgelegenlaan die aan de Zonstraat grenst, meldde namens 83 geestverwanten dat de gemeente bij de beantwoording van de ingediende bezwaren op een 'versleutelde manier' in een bepaalde richting heeft geredeneerd. Het oordeel van de welstandscommissie bijvoorbeeld dat het 'wel erg vol wordt' had de gemeente als een 'positief advies' omschreven. ,,Het punt van de verdichting heeft de gemeente in de beantwoording telkens omzeild", zei hij. Bovendien waren er vijftien brieven die hij naar de gemeente had verstuurd, volgens hem nooit beantwoord.

Een soortgelijk betoog hield mevrouw Vuyk, eveneens een Welgelegenlaanbewoner. Zij beschuldigde de gemeente van 'manipulatie' en meldde dat er 'aperte onwaarheden' zijn verkondigd. Zij wees er evenals Rijntalder op dat er vooral aan de zuidzijde van de Zonstraat ongewenste verdichting zal ontstaan, maar in de beantwoording van de bezwaren hiertegen had de gemeente uitsluitend over de noordzijde van de straat gerept. ,,Plaatjes van de zuidzijde zijn in de plannen ook niet te vinden", zei ze. ,,Die zijn waarschijnlijk te afschuwelijk."

Loek Blessing, voorzitter van de Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering, wees nog eens op het alternatieve plan dat zijn organisatie voor de herstructurering had laten ontwerpen. Dat plan was door de gemeente direct als 'financieel onhaalbaar' naar de prullenmand verwezen. ,,Maar een onderbouwing van die afwijzing hebben we nooit gehad", zei hij en voegde er aan toe dat 'haalbaarheid' ook gerelateerd is aan de vraag hoeveel geld Heuvelrug Wonen voor noodzakelijke leefruimte over heeft.

Jos Sleyfer, de directeur van Heuvelrug Wonen, liet daar geen misverstand over bestaan. Gedecideerd meldde hij dat hij niet van plan is om nog iets te veranderen in de woninghoeveelheid. Hij wees op de aanpassing die in 2009 had plaatsgevonden, waarbij het aantal woningen enigszins was verminderd, en daarmee was de zaak volgens hem afgerond. Een tegemoetkoming aan de bezwaarmakers noemde hij 'onbespreekbaar'.

Sleyfer kreeg steun van Bertus Doest van de Huurdersbelangenvereniging. ,,Hier ligt een prachtig plan, maar er wordt al tien jaar over gepraat, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt", zei hij. Vanwege de enorme wachttijden in Driebergen voor een sociale huurwoning (gemiddeld zo'n zes jaar), is het volgens hem hoogst noodzakelijk dat dit plan nu snel wordt uitgevoerd. ,,Want we hebben de moed nu bijna verloren", aldus Doest. Volgende week dinsdag zal de commissie Ruimte een definitief advies formuleren over het bestemmingsplan.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie