Onrust rond sluiting Driebergse kerken

Nieuws

DRIEBERGEN - Over het ‘voorgenomen besluit’ van de Algemene Kerkenraad om drie kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Driebergen te sluiten, bestaan gemengde gevoelens. Dat blijkt uit een brief die in het bezit is van deze krant, uit een reactie van de predikant Daco Coppoolse en uit het gegeven dat sommige kerkleden inmiddels hebben besloten hun kerkbezoek te staken.

door Jan de Beer

De herstructurering van de Protestantse Gemeente Driebergen is volgens de Algemene Kerkenraad noodzakelijk vanwege de hoge kosten die door het sterk teruggelopen kerkbezoek niet meer opgebracht kunnen worden. Drie van de vier wijkgemeenten werden reeds samengevoegd en alleen in de Grote Kerk en in de Immanuëlkerk worden nog diensten gehouden. Onlangs maakte de Algemene Kerkenraad het ‘voorgenomen besluit’ kenbaar om alleen nog van de Grote Kerk gebruik te maken en tevens te onderzoeken of binnen twee jaar ook de wijkgemeente van de Immanuëlkerk kan worden samengevoegd met de andere bestaande wijkgemeente (die reeds een samenbundeling is van drie wijkgemeenten). Dit betekent dat drie kerkgebouwen, de Maranthakerk, ‘t Hoge Licht en op termijn dus ook de Immanuëlkerk, worden afgestoten en beschikbaar komen voor andere doeleinden of verkocht worden.

Hoewel over deze herstructurering al meerdere jaren uitgebreid gesproken is, blijkt de kwestie nog steeds gevoelig te liggen. Volgens insiders hebben sommige mensen uit de ontwikkelingen geconcludeerd dat zij hun kerkbezoek moeten staken. Naar verluidt is het kerkbezoek, na de samenbundeling van drie van de vier wijkgemeenten, nog verder afgenomen. Ook uit een brief die naar aanleiding van bovengenoemd voorgenomen besluit werd geschreven en in handen kwam van deze krant, blijkt dat er nogal wat weerstand bestaat. De brief is afkomstig van bezorgde betrokkenen die, zo heeft navraag uitgewezen, overigens niet tot de Immanuëlkerk behoren. In de brief wordt onder meer gesproken over een ‘coup’, een ‘machtspolitieke oplossing’ en ‘verharde verhoudingen’.

De predikant van de Immanuëlkerk, de heer Daco Coppoolse, wiens wijkgemeente momenteel het meest onder druk staat, heeft in een reactie gemeld dat hij zich distantieert van het gehanteerde begrip ‘coup’ als omschrijving voor de wijze waarop de Kerkenraad tot het voorgenomen besluit is gekomen. ,,Aan het besluit liggen duidelijke redenen ten grondslag, hoewel deze voor discussie vatbaar zijn”, zegt hij. Coppoolse erkent wel dat de zaak gevoelig ligt binnen zijn wijkgemeente. Hij wijst er op dat er de komende week overleg zal plaatsvinden. ,,Op 26 en 28 april worden de wijkgemeenten gekend en gehoord”, zegt hij. ,,We zullen moeten afwachten of voor het besluit voldoende draagvlak bestaat. En pas daarna neemt de Algemene Kerkenraad een definitieve beslissing.”

advertentie
Afbeelding
‘Eerlijk Bieden’ bij Heiko Gorter: Nieuw wettelijk keurmerk voor meer transparantie 1 uur geleden
Afbeelding
‘Samen aan de slag voor een robuust watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug’ 6 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Historisch Festival op het Landgoed bij Huis Doorn: Beleef de tijd van Romein tot hippie 8 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Complicaties in Driebergen: vijf nieuwbouwwoningen minder aan de Sportlaan 22 uur geleden
Afbeelding
Jeroen Hermkens en Nicolaas Wijnberg voor het eerst samen 23 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
U-complex voor Lange Dreef; eindelijk zicht op afronding Groene Tuinen gisteren
PREMIUM
Afbeelding
Bemiddeling tussen boer en buurt; mediation moet einde maken aan de polarisatie 6 jul, 13:30