Parallelweg afsluiten, ja of nee?

31 maart 2011 om 00:00 Nieuws

MAARSBERGEN - In grote getale waren Maarsbergers vorige week naar het Amrâth Hotel gekomen, waar men in eerste instantie verdeeld reageerde op de oplossingen die VBMM en OSMM aandroegen over het wel of niet afsluiten van de Parallelweg Woudenbergseweg.

Plannen ProRail vinden geen genade

door Han Overkamp

Om de doorstroming van het verkeer op de N226 en het kruispunt Haarweg - Tuindorpweg te bevorderen, tijdens en na de bouw van de tunnel onder het spoor, hebben ProRail en de Provincie vastgesteld dat het gemotoriseerd verkeer op de Parallelweg geen doorgang meer mag krijgen van en naar het kruispunt. De Parallelweg wordt dus doodlopend.

De organisatoren van de avond, de Vereniging BewonersBelangen Maarn Maarsbergen en de Ondernemers Sociëteit Maarn Maarsbergen hebben dit vernomen in hun besprekingen met ProRail en met vertegenwoordigers van Provincie en gemeente.

Ook waren beide verenigingen aanwezig bij het bedenken van nieuwe ontsluitingen. Er werd gesproken over doorgangen door de Stinus Blomlaan, Driest en zelfs over een heel nieuwe weg. Maar alle opties werden verworpen. Om de wijk Maarsbergen-noord toch goed bereikbaar te houden is er daarom een robuuste ontsluiting gepland door de Provincie ter hoogte van de gemeentegrens, daar waar al een smalle in- en uitrit ligt.

Evert de Boer: ,,Deze plannen betekenen dat Maarsbergen ten noorden van de A12 in tweeën wordt gesplist en dat de pijn van méér verkeer langs de deur eenzijdig komt te liggen bij de bewoners van de Van Beuningenlaan en het noordelijk deel van de Woudenbergseweg. Wederom wordt Maarsbergen dan belast met verkeersoverlast, terwijl het dorp toch al zo lijdt onder de huidige verkeersstromen’’. Volgens Ruud Hartvelt wordt aan het dorpsleven geweld aangedaan en is al dat omrijden niet goed voor het milieu. Aan de aanwezigen de vraag: kiest u voor de Prorail plannen, of voor de oplossing om de situatie ongewijzigd te laten of voor de mogelijkheid van eenrichtingsverkeer vanuit het zuiden op de Parallelweg en daarbij een ontsluiting van de Driest van noord naar zuid.

In de daaropvolgende discussie lagen de standpunten in eerste instantie ver uiteen. ,,Is er wel een probleem?’’ En: ,,Jullie moeten de toename van het verkeer door de woningbouw in Haarbosch, de uitbreiding van het bedrijventerrein en de opening van het minicultuurhuis ook incalculeren’’. Ook werd stilgestaan bij de klacht: ,,Waar praten we over, alles is toch al buiten ons om vastgesteld’’. Verrassend was de mededeling van de aanwezige raadsleden van VVD en CDA dat zij door bij deze avond aanwezig te zijn voor het eerst van de afsluiting hoorden. Ook het College zou hier niet over zijn geïnformeerd. Terwijl de Parallelweg een gemeenteweg is.

Op verzoek van de zaal peilde Evert de Boer welke van de drie mogelijkheden de voorkeur heeft. Opnieuw een verrassing: Bijna iedereen koos ervoor de situatie ongewijzigd te laten tot na de realisatie van de ondertunneling en vervolgens zonodig een nieuwe keus te maken op basis van een verkeerskundig onderzoek.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie