Ook VVD is tegen het Zonstraatplan

Nieuws

DRIEBERGEN - Volgens de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt met de plannen voor de herontwikkeling van de Zonstraat in Driebergen ‘bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit’ aangezien er ‘op een zorgvuldige manier aansluiting is gezocht bij het karakter van de omgeving’. Een aantal omwonenden en de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu, denken daar totaal anders over. Zij vinden dat er een woningdichtheid wordt gecreëerd ‘die nergens voorkomt in de oude dorpskern’ waardoor de huidige groene opzet ‘volledig om zeep wordt geholpen’. Momenteel ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor de Zonstraat zes weken ter inzage en de tegenstanders gebruiken deze inspraakperiode om nogmaals, en nu met juridische bijstand, heftig bezwaar te maken. Inmiddels heeft ook de VVD-fractie zich tegen het plan uitgesproken.

door Jan de Beer

Het voorontwerpbestemmingsplan is bedoeld om de bouw van 66 nieuwe woningen mogelijk te maken, die gerealiseerd moeten worden op de plek van 24 woningen die gesloopt worden. Volgens de bezwaarmakers komt dat in het noordelijk deel van het plan neer op een woningdichtheid van omgerekend 35 woningen per hectare en in het zuidelijk deel, waar vooral sociale woningbouw is voorzien, omgerekend zelfs op 47 woningen per hectare. De tegenstanders vinden het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad lijkt in te stemmen met deze verdichting. Vooral omdat in 2008 in het bestemmingsplan ‘Woongebied Driebergen-Rijsenburg’ nog werd gemeld dat de groene en ruime opzet van het Zonstraat-gebied gewaarborgd zou moeten worden. ,,Al het bestaande groen gaat met dit plan verloren, het wordt een enclave van steen”, vinden de bezwaarmakers. ,,Er blijft eigenlijk maar één stukje groen over, een speelplek, terwijl het aantal verkeersbewegingen enorm zal toenemen en dus ook de geluidsoverlast en de ergernis.”

Volgens de tegenstanders lapt de gemeente ook nog eens de eigen regels met betrekking tot verkaveling aan de laars. ,,De afbraak van een bungalow en het volbouwen van de vrijkomende grond is in flagrante tegenspraak met het in 2008 geformuleerde beleid”, meldt de Stichting Vroeger en Nu. Toen werd in het bestemmingsplan vastgelegd dat splitsing van kavels niet meer zou mogen voorkomen, omdat in het dorp commotie was ontstaan over het bouwen (door grondeigenaren) van twee of meer woningen op de plek van één gesloopte woning. ,,Het is zeer opportunistisch dat de gemeente nu, drie jaar later, bij dit grootschalige plan gewoon weer akkoord gaat met meervoudige splitsing”, aldus Vroeger en Nu.

Ook het argument dat de hoge woningdichtheid noodzakelijk is om tot betaalbare huren te komen, deugt volgens de bezwaarmakers totaal niet: ,,De uiteindelijke kostprijs van de woningen wordt vooral bepaald door de prijs van de grond, en de huidige balanswaarde van de grond op de Zonstraat is praktisch nihil omdat die al lang in het bezit is van woningcorporatie Heuvelrug Wonen.” Eind vorig jaar heeft Vroeger en Nu samen met de Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering een alternatief plan van stedenbouwkundig bureau Hoogenberk bij de gemeente ingediend, waarin werd aangetoond dat een lagere bebouwingsdichtheid wel degelijk financieel haalbaar is. Maar daar is volgens de beide belangenorganisaties geen enkele reactie van B&W op gekomen.

De VVD-fractie in de gemeenteraad heeft zich inmiddels wél faliekant tegen de bouwplannen gekeerd. VVD-raadslid Peter van der Zee spreekt van een ‘onacceptabele verstening die zelfs de stedelijke verdichting van de stad Utrecht te boven gaat’. Volgens Van der Zee zijn alle voorwaarden aanwezig om verpaupering in de hand te werken. De VVD vindt dat er een nieuwe opzet moet komen.

In het voorontwerpbestemmingsplan ligt de nadruk op het gegeven dat de realisering van deze 66 woningen, waarvan een groot deel in de sociale klasse, bijdraagt aan het oplossen van het gemeentelijke woningtekort. De tegenstanders erkennen dat sociale woningbouw nodig is en beklemtonen dat zij daar ook ‘absoluut niet tegen zijn’, maar wel tegen ‘onnodige rampzalige verstedelijking’: ,,We zouden het jammer vinden als onze acties vertraging veroorzaken, maar we willen duidelijk maken dat met het accepteren van dit soort dichtheden de weg wordt vrijgemaakt om ook op andere plekken het dorpskarakter te bederven.”

advertentie
PREMIUM
Afbeelding
‘Het is gewoon leuk om mee te doen’ 12 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Crowdfunding voor rolstoelbus voor broertjes uit Driebergen 19 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Anne Laros maakt winnend ontwerp van monument valwind Leersum 2 jul, 13:52
PREMIUM
Afbeelding
Bewoners Doornse Vossensteinsteeg zijn verkeersoverlast beu 2 jul, 10:29
PREMIUM
Afbeelding
Siepie Roorda vijftig jaar lid van Aurora: ‘Veel veranderd, maar liefde voor muziek blijft’ 2 jul, 07:24
Afbeelding
Lokaal nieuws blijft op peil ondanks hogere energie- en papierprijzen 1 jul, 11:46
PREMIUM
Afbeelding
In korte tijd veel hulp voor Irpin: ‘Iedereen zet zich in voor de wederopbouw’ 1 jul, 07:30