Amerongen 2010: De eerste schop voor Allemanswaard in de grond

30 december 2010 om 00:00 Nieuws

AMERONGEN - De Allemanswaard komt er, zoveel was begin dit jaar bekend. Maar met de renovatie van sporthal De Ploeg, de sloop van enkele woningen op het terrein en de keuze voor de straatnamen, die de Allemanswaard carré gaan sieren, wordt de realisatie van het project steeds meer zichtbaar voor de inwoners van Amerongen.

door Marleen Rikkengaa

De sloop van de brandweerkazerne is de eerste stap in 2011 ter realisatie van de Allemanswaard. Maar juist in 2010 was er een aantal mijlpalen in de ontwikkeling van het multifunctioneel centrum, dat er voor moet gaan zorgen dat de broodnodige voorzieningen voor de inwoners van Amerongen gewaarborgd blijven.

De projectmanager Nicky Moesman is trots op wat hij samen met zijn collega’s van de woningbouwvereniging en de betrokken externe organisaties bereikt hebben in 2010. ,,Dit jaar heeft in het teken gestaan van het omzetten van het voorontwerp naar het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp is goed ontvangen en daar zijn we erg blij mee.” In november is de aanvraag voor de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) bij de gemeente ingediend. Moesman geeft aan dat de woningbouwvereniging daar geen problemen mee verwacht. ,,Deze aanvraag is voor ons een mijlpaal geweest dit afgelopen jaar.”

Kennismakingscampagne

In april 2010 konden de inwoners echt merken dat de ontwikkeling van de Allemanswaard in volle gang was. Niet langer waren het informatieavonden met ontwerpplannen die de bevolking voorgeschoteld kreeg, maar een heuse kennismakingscampagne die geen inwoner ontgaan kan zijn. ,,De campagne heeft heel goed uitgepakt. We hebben bereikt dat de inwoners beter weten wat Allemanswaard is en dat ze er vertrouwen in hebben dat het er werkelijk komt. Dat is precies wat we wilden en we zijn blij dat het met deze campagne zo goed gelukt is.”

Maar de realisatie werd ook buiten deze campagne steeds meer zichtbaar. In de loop van het jaar startte de sloop van een aantal woningen op het terrein. Dit gebeurde onder grote belangstelling van omwonenden en toevallige passanten. Daarna was het de beurt aan de sporthal die helemaal gerenoveerd werd. Een hele kluif die nu zo goed als afgerond is. Ook de kleedkamers zijn inmiddels klaar en de scholen en sportverenigingen kunnen gebruikmaken van de geheel gerenoveerde sporthal, die aan alle eisen van deze tijd voldoet. ,,In 2011 komt er een fitnessruimte, een judozaaltje, het jeugdhonk en een kantoor voor Sportvereniging Amerongen in de sporthal. Dan is de renovatie helemaal voltooid”, vertelt Moesman enthousiast.

Ook de KPN-mast werd verplaatst, en wel naar de Bertus Leendersweg. De bewoners van de Helling kregen een ondergrondse vuilopslag en de verbouwing van de nieuwe locatie voor de brandweerkazerne werd in gang gezet. Ook kreeg de ontwikkelaar de opdracht van de gemeente om archeologisch onderzoek te doen. ,,Uit de rapportage blijkt dat er geen noemenswaardige vondsten gedaan zijn en de verdere bouwwerkzaamheden zullen dan ook geen vertraging oplopen”, vertelt Moesman. ,,Ook zijn de proefboringen voor de warmte/koude opslag gedaan. Het resultaat was gunstig en we kunnen het complex duurzaam gaan verwarmen en koelen met deze methode.”

De inwoners kregen na de zomer de kans om een eigen inbreng te hebben in het geheel. De woningbouwvereniging schreef in overleg met de commissie naamgeving een prijsvraag uit. De inwoners van de gemeente konden voorstellen insturen voor de naamgeving van twee straten en het centrale plein van Allemanswaard. Uit de inzendingen koos de commissie voor de namen ‘Zandgoed’ en ‘Bestegoed’, refererend aan de voormalige tabaksteelt. Het centrale plein krijgt de naam Allemanswaard. Deze naam was door meerdere mensen genoemd. Allemanswaard staat voor gronden die iedereen kon gebruiken in het verleden.

In december is begonnen met het sloopklaar maken van de brandweerkazerne, er zijn inmiddels hekken omheen geplaatst. Dat is de laatste zichtbare activiteit dit jaar. In januari start het project met de daadwerkelijke sloop van de kazerne. Moesman vindt het Allemanswaardproject boeiend om aan te werken. ,,Het is heel veel werk, maar ontzettend leuk. Zo’n gigantisch project binnen zo’n kleine organisatie is een uitdaging.” Er is dit jaar zoveel gebeurd dat Moesman soms het idee heeft dat het allemaal al heel lang geleden is. ,,We zijn wel apetrots dat het nu zichtbaar wordt waar we al die tijd al aan werken. Het harde werken wordt nu uitbetaald, dat doet enorm goed.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie