Opluchting en tevredenheid bij bewoners Engweg

Nieuws

MAARSBERGEN - Na vijftien jaar lobbyen, soebatten en aandringen - met als aanjager Pieter Versteeg, bewoner van de Engweg, en met harde steun van de VBMM, in de persoon van Evert de Boer - is het nu zover. Er worden de komende tijd afdoende maatregelen genomen om het spoorlawaai te reduceren, door middel van een aarden geluidswal en raildempers. De start van het uitvoeringstraject werd dinsdag symbolisch verbeeld door het onthullen van een bouwbord aan de Engweg.

door Han Overkamp

Was er in maart nog sprake van een geluidscherm, nu is er dus voor het alternatief van de aarden wal gekozen. De kosten van een geluidscherm, die op conto van Prorail zouden komen, vielen te hoog uit. Het lukte Prorail niet om met een aangepast en minder duur voorstel te komen. Daarop namen de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provinciehet voortouw. Samen met de Milieudienst Zuidoost Utrecht kwam men tot de goedkopere en zelfs betere oplossing van de aarden wal. Deze zal een lengte van 450 meter krijgen. De groenbeplanting zal in overleg met de bewoners worden aangelegd. De gemeente is inmiddels op eigen grondgebied op zoek naar de benodigde grond. Daarbij is de absorptie van geluid bij een wal groter dan bij een scherm. Ook de reflectie is minder storend. De kosten worden door de provinciegedragen en komen uit het ISV budget. Van Prorail kwam het aanbod tot het aanbrengen van raildempers op de spoorstaven in beide spoorrichtingen. Rekenkundig leiden beide zogenoemde bronmaatregelen tot een geluidsreductie van 10 dB. Daarmee zit de Engweg in het vervolg onder het wettelijk toelaatbare niveau van 68 dB.

De bewoners zijn tevreden met deze oplossing, zoals bleek tijdens de informatie avond die voorafging aan de onthulling van het bouwbord. Maar ook de gemeente en de provincie hebben iets te vieren. Hun vruchtbare en doeltreffende samenwerking in dit project, samen met een projectleider van Prorail, deed Gedeputeerde Krol tevreden uitroepen: ,,Het kan dus wel! Naast eindeloze procedures en zaken die onder in de la belanden, is wat het laatste halfjaar voor de Engweg is gebeurd een uitstekend voorbeeld hoe samenwerking wél tot een gewild resultaat kan leiden.” In zijn dankwoord zei Pieter Versteeg dat het weliswaar vijftien jaar heeft geduurd alvorens dit punt bereikt kon worden, maar dat hij in de voorafgaande jaren nooit de moed heeft verloren.

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 14 aug, 08:38
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 14 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35
PREMIUM
Afbeelding
Aldi vangt bot bij rechter: Bouwplan voor de Appelgaard op dood spoor 12 aug, 07:32
PREMIUM
Afbeelding
Subsidie voor bridgeles bij ABCD: ‘We willen mensen uit hun isolement halen’ 12 aug, 07:30
Afbeelding
Aangepaste dienstregeling tijdens Vuelta 11 aug, 16:47