Opluchting en tevredenheid bij bewoners Engweg

Nieuws

MAARSBERGEN - Na vijftien jaar lobbyen, soebatten en aandringen - met als aanjager Pieter Versteeg, bewoner van de Engweg, en met harde steun van de VBMM, in de persoon van Evert de Boer - is het nu zover. Er worden de komende tijd afdoende maatregelen genomen om het spoorlawaai te reduceren, door middel van een aarden geluidswal en raildempers. De start van het uitvoeringstraject werd dinsdag symbolisch verbeeld door het onthullen van een bouwbord aan de Engweg.

door Han Overkamp

Was er in maart nog sprake van een geluidscherm, nu is er dus voor het alternatief van de aarden wal gekozen. De kosten van een geluidscherm, die op conto van Prorail zouden komen, vielen te hoog uit. Het lukte Prorail niet om met een aangepast en minder duur voorstel te komen. Daarop namen de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provinciehet voortouw. Samen met de Milieudienst Zuidoost Utrecht kwam men tot de goedkopere en zelfs betere oplossing van de aarden wal. Deze zal een lengte van 450 meter krijgen. De groenbeplanting zal in overleg met de bewoners worden aangelegd. De gemeente is inmiddels op eigen grondgebied op zoek naar de benodigde grond. Daarbij is de absorptie van geluid bij een wal groter dan bij een scherm. Ook de reflectie is minder storend. De kosten worden door de provinciegedragen en komen uit het ISV budget. Van Prorail kwam het aanbod tot het aanbrengen van raildempers op de spoorstaven in beide spoorrichtingen. Rekenkundig leiden beide zogenoemde bronmaatregelen tot een geluidsreductie van 10 dB. Daarmee zit de Engweg in het vervolg onder het wettelijk toelaatbare niveau van 68 dB.

De bewoners zijn tevreden met deze oplossing, zoals bleek tijdens de informatie avond die voorafging aan de onthulling van het bouwbord. Maar ook de gemeente en de provincie hebben iets te vieren. Hun vruchtbare en doeltreffende samenwerking in dit project, samen met een projectleider van Prorail, deed Gedeputeerde Krol tevreden uitroepen: ,,Het kan dus wel! Naast eindeloze procedures en zaken die onder in de la belanden, is wat het laatste halfjaar voor de Engweg is gebeurd een uitstekend voorbeeld hoe samenwerking wél tot een gewild resultaat kan leiden.” In zijn dankwoord zei Pieter Versteeg dat het weliswaar vijftien jaar heeft geduurd alvorens dit punt bereikt kon worden, maar dat hij in de voorafgaande jaren nooit de moed heeft verloren.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Maand van de geschiedenis bij Museum Huis Doorn 6 uur geleden
Afbeelding
Gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt afspraken over duurzame woningbouw 8 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Hoofdbrekens door hoge gasprijs (1): ‘Wordt Nederland een derdewereldland?’ 10 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Atelierroute dit jaar uitgebreid: ‘Hopen op een creatieve verbinding tussen jong en oud’ 18 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen zamelen geld in voor door brand getroffen bakker en dierenwinkel 28 sep, 19:52
PREMIUM
Afbeelding
Eigenaren Firma Haalboom zien pensioen in rook opgaan: ‘Gelukkig hebben we elkaar nog’ 28 sep, 13:23
Afbeelding
Binnenkort werkzaamheden voor bosomvorming in de Kaapse Bossen 27 sep, 12:25