Afbeelding
Marc Satijn

'Steek meer tijd en geld in de medemens'

Verkiezingen/nieuws Verkiezingen voor gemeenteraad 2018

HEUVELRUG Met één zetel in de gemeenteraad heeft de ChristenUnie geprobeerd het christelijke geluid actief te laten horen. Fractievoorzitter Dick Karssen hoopt de komende raadsperiode op twee zetels om zijn ideeën te verwezenlijken.

Marc Satijn

ChristenUnie-fractievoorzitter Dick Karssen is al sinds 1982 actief in de politiek. ,,Ik had net gestudeerd en had geen werk. Aangezien ik in Utrecht woonde, heb ik daar een plaatselijke afdeling opgericht van de CU. Uiteindelijk ben ik in Zoetermeer actief geworden op de achtergrond in de lokale politiek en mag ik sinds 2002 plaatsnemen in de gemeenteraad van Driebergen en de Heuvelrug.

GELUID ,,De reden waarom ik ooit de poltiek in ben gegaan? Je hoopt iets voor de mensen te kunnen betekenen en mede vorm te kunnen geven aan de inrichting van de samenleving." Met de keuze voor de CU geeft hij geloof een stem. ,,Er zijn weinig ethische discussies, maar we kunnen zo wel als christen naar buiten treden. Wij zijn als CU net iets explicieter dan andere christelijke partijen", aldus Karssen. Hij heeft dan ook het idee zeker het CU-geluid te hebben laten horen in de afgelopen vier jaar, ondanks dat ze maar één zetel hebben.

PARTICIPATIE Onder andere de participatie is een onderdeel waar Karssen positief naar terugkijkt. ,,Alhoewel er echt wel slechte participatie heeft plaatsgevonden. Hoofdstraat 26 was een drama, maar noem dat de babystapjes naar de toekomst. De Binder was bijvoorbeeld zeer waardevol."

MAARSBERGEN Zo doet de bespreking 'Tunnel Maarsbergen' Karssen nog steeds pijn. ,,Dat een dorp zo verscheurd wordt over een technische oplossing. We hadden al veel eerder integraal om de tafel moeten zitten met de inwoners. Ook zijn er veel te veel dingen die in één keer worden aangepakt langs de N226: een ecoduct, een tunnel, benzinepompen en nog veel meer."

BOA Karssen heeft wel de indruk van belang te zijn geweest binnen de Heuvelrug. ,,We hebben veel moties ingediend, onder andere voor de vermindering bijdrage huishoudelijke hulp voor mantelzorgers en de financiering voor de BOA's. Zij doen goed werk met overredingskracht. Niet eerst met het bonnenboekje zwaaien, maar een heldere aanpak."

KLIMAAT Voor de komende vier jaar heeft Karssen een aantal prioriteiten. ,,De energietransitie wordt een zware opgave. Willen wij onze doelen behalen, dan moet er een hoop gebeuren. Ondernemers gaan soms nog ten onder aan de regels die wij zelf opstellen. Dat is niet de manier om te stimuleren. Het is nog te ingewikkeld óf er zijn geen regels voor: die infrastructuur moet worden bedacht. Een klimaatneutrale gemeente in 2035 moeten we halen. In Groningen zitten mensen in zak en as vanwege de aardbevingen. Zijn wij niet mede verantwoordelijk?", aldus Karssen.

SOCIAAL Een andere prioriteit zit volgens het CU-raadslid op de transitie van het sociale domein. ,,De gemeente zorgt onder andere voor dagopvang, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen. Nieuwe vormen van zorg, dicht bij huis. We hebben bijvoorbeeld ingezet op meer huishoudelijke hulp waar nodig en voor mantelzorgers. Graag willen wij in de komende periode verlaging van de eigen bijdragen realiseren en meer ondersteuning voor mantelzorgers. Hergebruik van zorghulpmiddelen kan veel geld besparen. Vernieuwing van (preventieve) zorgvormen gaat zeker nog een paar jaar kosten.

ZELFDODING Karssen ziet nog een ander, verborgen probleem: zelfdoding onder jongeren. ,,Eén is al te veel. Om ze te vinden, is bijna onmogelijk. Deze mensen houden een masker voor. Maar wij hebben de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg, dus moeten wij kijken naar hoe je het leven waardevol kan maken voor alle jongeren. Daar heb je de scholen voor nodig, buren en vrienden voor zover die er zijn. Maar het is lastig; ze zitten vaak achter een PC. Besteed er bijvoorbeeld aandacht aan in het lesprogramma. Daar moeten wij als gemeente meer ondersteunend in worden."

De CU is volgens Karssen een partij die zegt dat ze vanuit waarden politiek vorm geven. ,,Het leven is waardevol, ieder mens telt. We hebben het recht om voor onze vrijheid op te komen", aldus het raadslid, die wel aanhoudt dat 'Wie het onderste uit de kan wil het lid op zijn neus krijgt'. ,,Bijvoorbeeld de koopzondagen. We hebben koelkasten en vriezers. Is 355 dagen boodschapen doen onvoldoende? Moeten er weer zes dagen bij? Dat is Rupsje Nooitgenoeg. Wij streven naar vermindering."

Opmerkelijk volgens de CU is dat als mensen een stemwijzer invullen, vaak op die partij uitkomen. ,,Maar ze haken af vanwege geloof. Onnodig, wij doen gewoon wat we zeggen en zeggen wat we doen. Stem op ons, we hebben een alternatieve bruggenbouw. Steek meer tijd en geld in de medemens. Een stukje belangstelling in de buren, straat en wijk."

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Boek over eerste vrouwelijke burgemeesters: ‘Het was voor vrouwen een strijd’ 16 uur geleden
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 17 aug, 15:02
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 17 aug, 13:56
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken 17 aug, 12:04
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 17 aug, 08:30
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01