Afbeelding
Marc Satijn

'Een samenleving die sociaal en duurzaam is'

Verkiezingen/nieuws Verkiezingen voor gemeenteraad 2018

HEUVELRUG OPEN kijkt uit naar de komende raadsperiode. Met belangrijke opgaven voor de komende jaren wil lijsttrekker Hans Waaldijk doorpakken. Niet alleen duurzaamheid, ook woningbouw en participatie staan hoog op de OPEN-agenda.

Marc Satijn

Hans Waaldijk staat al sinds 2006 - vanaf de herindeling van de gemeente - aan het roer binnen de GroenLinks/PVDA. Een samenwerkende partij die sinds deze raadsperiode verder is gegaan onder de naam OPEN. ,,Het samenvoegen van deze twee partijen was geen lastige klus. We hadden beiden onze progressieve waarden: sociaal en groen. Bij OPEN zitten nu ook lokale mensen die geen lid zijn van GroenLinks en PvdA en onze sociale en groene waarden onderschrijven."

Waaldijk kijkt tevreden terug op de afgelopen vier jaren dat de partij in de coalitie zat. ,,Onze wethouder Hans Nijhof was verantwoordelijk voor milieu en heeft bijvoorbeeld de beleidsplannen geschreven, gezorgd voor de ontwikkeling van 'gescheiden afval' en een lokale 'routekaart' gemaakt om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen", vertelt de fractievoorzitter. Toch rekent hij dat niet alleen toe aan zijn partij. ,,Onze bijdrage in het debat draagt er uiteraard aan bij, maar we doen het écht met de gehele gemeente."

DUURZAAM De fractievoorzitter ziet dan ook graag dat de ambitie voor duurzaam altijd bovenaan blijft staan, het liefst in een gezamenlijk akkoord. ,,We willen graag een akkoord bereiken samen met andere politieke partijen en met de samenleving. Pas dan kunnen we woorden omzetten in daden en levert het resultaat op. Waarbij OPEN ook let op de inwoners die minder geld hebben te besteden. Ook zij moeten mogelijkheden hebben om mee te doen aan duurzame maatregelen, en kunnen profiteren van lagere energielasten."

BETROKKEN Toch zijn er punten die Waaldijk graag anders had zien gaan. ,,Onder andere de participatie, dat kan écht beter. Kijk naar de tunnel in Maarsbergen, daar hebben we het als gemeenteraad gewoon niet goed gedaan. Maar ook de discussie over het bouwen van en investeren in scholen. De manier waarop we inwoners laten meedenken en meebeslissen moet beter. Men wil bovendien zelf initiatieven nemen om de buurt te verbeteren of om elkaar te ondersteunen. We moeten naar een plan met een heldere rolverdeling tussen gemeente en inwoners en meer ruimte voor inwoners die betrokken willen zijn bij de inrichting van hun woonomgeving."

Waaldijk is dan ook van mening dat onder andere Maarsbergen heel anders had kunnen gaan. ,,De provincie en de gemeenteraad hebben niet goed helder gemaakt waarover inwoners konden meedenken en meebeslissen. Daardoor kwam de bevolking tegenover elkaar te staan. Dat is jammer in zo'n kleine dorpsgemeenschap. We moeten kijken hoe we hier een goed vervolg aan kunnen geven."

WMO Vanuit Waaldijk ook lovende woorden over de transitie in de zorg. ,,Kijk naar de ambitie op het gebied van WMO: de transitie is goed gegaan, maar er moet nog veel gebeuren op gebied van welzijn. Daar moeten we vorm aan gaan geven samen met de vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers. Dan gaat het niet zo zeer om geld, maar ook om meer verbinding", aldus Waaldijk. ,,De dorpsteams zijn inmiddels goed ingericht, maar mensen weten nog niet waar ze zitten. Die bekendheid en communicatie moeten beter en het idee van zorg en ondersteuning dichtbij inwoners kan nog worden doorontwikkeld."

AMBITIE Voor de komende raadsperiode heeft Waaldijk dan ook een duidelijk beeld voor ogen. ,,Het eerste jaar willen wij direct een collectief akkoord over duurzaamheid. Het liefste zelfs als in de eerste maanden. Iedereen zegt wel dat wij als gemeente voor duurzaamheid zijn, maar als het aan ons ligt hebben we over vier jaar meer geïsoleerde woningen en zonnepanelen waar het kan", aldus Waaldijk. ,,De energietransitie is een uitdagende klus, die we alleen met elkaar kunnen klaren", stelt Waaldijk, die het liefste nog verder gaat dan de gemeenteambitie om in 2035 'klimaatneutraal' te zijn.

,,OPEN wil dat de gemeente voorop loopt in de landelijke beweging. We hebben veel kennis in huis, en veel inwoners zijn bereid om de schouders eronder te zetten. Het bewustzijn neemt toe dat generaties na ons ook nog mogen genieten van onze mooie groene leefomgeving."

SOCIAAL De kernwaarden 'sociaal en groen' staan tijdens de komende verkiezingen centraal bij OPEN. ,,Iedereen moet kunnen meedoen in deze gemeente, of je nu een grote of een kleine portemonnee hebt. We staan voor onder andere meer sociale woningbouw en woningen voor jongeren en inwoners die een seniorenwoning zoeken." Volgens Waaldijk komt OPEN echt op voor iedereen, voor de gehele samenleving. ,,We zijn een lokale partij die zich nadrukkelijk liëert aan de landelijke partijen PvdA en GroenLinks. Dit zal ook duidelijk op het stemformulier te lezen zijn. Belangrijker is onze lokale boodschap: wij gaan voor een sociale en groene toekomst."

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Boek over eerste vrouwelijke burgemeesters: ‘Het was voor vrouwen een strijd’ 19 uur geleden
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 17 aug, 15:02
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 17 aug, 13:56
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken 17 aug, 12:04
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 17 aug, 08:30
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01