Afbeelding
Marc Satijn

'Inwoners nog meer betrekken bij de politiek'

Verkiezingen/nieuws Verkiezingen voor gemeenteraad 2018

HEUVELRUG Participatie en samenwerken hebben de afgelopen vier jaar hoog op het prioriteitenlijstje van de grootste partij D66 gestaan. Voor de komende vier jaar legt D66'er Hugo Prakke de prioriteit op drie onderdelen: onderwijs, klimaat en wonen.

Marc Satijn

Fractievoorzitter Hugo Prakke begon zijn politieke loopbaan al in 1993. ,,Ik zat toen in de Universiteitsraad in Groningen, waar ik studeerde. Binnen de gemeente Groningen hebben wij zelfs een studentenpartij opgericht en één zetel behaald. Helaas kon ik daar zelf niet in plaatsnemen, want ik was veel te druk", aldus Prakke, die wel altijd betrokken is gebleven bij de politiek: van een lidmaatschap bij de lokale D66-fractie in Den Haag tot een bestuursfunctie bij dezelfde lokale partij aldaar.

,,Waarom ik D66 koos? Het ging om de standpunten. D66-politici bedrijven nooit zwart-wit politiek, maar wegen voor- en nadelen af om een gedegen besluit te nemen. Niet dogmatisch vanuit en kerkelijkheid of liberalisme", legt Prakke uit, die sinds 2010 op de lijst te vinden is voor de Heuvelrugse D66-partij, na zijn verhuizing naar Leersum.

KNAUS,,In die tijd waren er nog niet veel wapenfeiten. Ik zette mijzelf vol in op het Knaus-terrein in Leersum, iets wat tot op heden nog steeds niet is opgelost. Ook was ik in die tijd verbaasd over hoe de politici tegen elkaar ingingen: oppositie versus coalitie. Dat moest in mijn optiek anders, want we verloren daar de inwoners."

KLOOF Trots is hij dan ook op het feit dat hij naar eigen idee de afgelopen vier jaar de kloof weg heeft weten weg te nemen tussen de inwoners en politiek. ,,In de afgelopen jaren is het 180 graden gedraaid. Kijk naar het mariniersterrein: 5 van 7 partijen zijn akkoord. We willen vaak hetzelfde, maar hebben het vervolgens over aantallen, hoogte en verkeersontsluiting. Het is veel waardevoller om even net iets meer tijd te nemen.

D66 heeft volgens Prakke altijd overal de bewoners bij willen betrekken. ,,We hebben het altijd belangrijk gevonden dat De Binder in Leersum over werd gedragen naar inwoners. Dat zien we ook in de CultuurHoek in Driebergen en de Twee Marken in Maarn. Maar het mag nog meer. De grens ligt bij waar de inwoners het aangeven."

VERKEER Ook kijkt Prakke tevreden terug als het gaat over de 'fiets', een echt D66-onderwerp. ,,Dat gaat gewoon door: het gaat om bereikbaarheid. Uiteindelijk gaat het vastlopen qua verkeer, dus de fiets is nodig. Het GVVP was altijd een autoplan, maar bestaat nu voor de helft uit plannen voor de fiets, mede dankzij de D66. Denk aan meer fietsenstallingen en het fietspad tussen Amerongen en Veenendaal, die nog breder kan worden opgeknapt."

KLIMAAT Voor de komende periode ziet Prakke echter nog wel uitdagingen. Onder andere op het gebied van duurzaamheid en klimaat. ,,We hebben een 'routekaart klimaat', maar ideeën alleen zijn niet voldoende. Het worden de komende jaren echt 'uitvoeringsjaren' als het aan D66 ligt, dus er hoeft niet meer beleid bij. Doorpakken! We gaan onze klimaatdoelstellingen dan ook gewoon halen, wellicht nog eerder dan gepland. Er gebeurt al veel, maar er moet nog meer gebeuren."

WONINGBOUW Ook op het gebied van woningbouw liggen er nog volgens de D66 verbeterpunten. ,,Dit is de belangrijkste opdracht in deze ogen. Er moeten drieduizend woningen worden gerealiseerd voor 2040 binnen het sociaal- en middensegment. Wil je de dorpen jong en levendig hebben, de sportclubs en scholen overeind houden, dan moet er wat gebeuren", aldus Prakke.

VERHOUDINGEN Ook vindt hij dat er per potentiële nieuwbouwlocatie moet worden gekeken naar de verhoudingen tussen sociale-, midden- en vrije sector-woningen, maar ook naar de hoogte van de bouw. ,,We moeten niet van te voren een maximum hoogte afspreken."

WETHOUDERS Voor de komende raadsperiode heeft Prakke een duidelijk doel voor ogen. ,,We willen door met het Raadsbrede programma zoals die nu voor ligt. Maar ook willen wij -met elkaar- kijken naar een andere invulling van wethouders. Voorheen ging dit altijd traditioneel, waar we willen uiteindelijk dat de gemeente goed bestuurd wordt. Het doel is vier goede wethouders, dus kan er ook extern worden gezocht. Het gaat om kwaliteit. En hoe mooi zou het zijn als er vrouwelijke wethouders bij komen", aldus Prakke.

STEMMEN ,,Waarom mensen 21 maart op D66 moeten stemmen? Juist voor datgene wat we hebben bereikt: we hebben onze kiezers niet teleurgesteld. We leggen nu de prioriteit bij onderwijs, klimaat en wonen leggen, drie belangrijke punten. Inwoners betrekken en de ruimte geven. En dat alles in een betere sfeer dan daarvoor."

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Onrust door plan voor zonneveld in Overberg: ‘De mensen voelen zich niet gehoord’ 3 uur geleden
Afbeelding
Weer landelijke ophokplicht pluimvee wegens opleving vogelgriep 16 uur geleden
Afbeelding
Politieke partijen buurgemeenten zoeken oplossing veiligheid fietsende leerlingen 5 okt, 07:58
Afbeelding
Heuvelrugpolitiek wil geen omgekeerde vlaggen meer 4 okt, 13:18
Afbeelding
Slechts één inzittende betrokken bij politieachtervolging die eindigde met aanrijding in Driebergen 4 okt, 12:31
PREMIUM
Afbeelding
Herstel van schade door valwind in Leersum kan beginnen 4 okt, 12:00
Afbeelding
Van Barneveld helpt door brand getroffen bakker uit Doorn 4 okt, 08:27