Tom Zoutewelle.
Tom Zoutewelle. John de Vries

'Geloof en kerk biedt houvast'

Verkiezingen/nieuws Verkiezingen voor gemeenteraad 2018

DOORN Bioloog-geoloog Tom Zoutewelle(59) staat op nummer drie van de ChristenUnie-kieslijst. Hij wil graag in de raad. ,,Ik denk dat de tijd rijp is, dat ik mijn ervaring ook in een politieke functie inzet."

John de Vries

Zoutewelle woont ruim dertig jaar in Doorn. Hij heeft daar in de loop der jaren veel zien gebeuren, waarvan hij zich afvroeg, of hij daar niet ook een stem in had moeten hebben. De bestuurscultuur van Utrechtse Heuvelrug spreekt hem aan. ,,Dat werken vanuit een raadsbreed afgesproken programma is toch wel uniek." Hij is ook enthousiast over het streven naar meer inwonerparticipatie. Als belijdend christen, lid van de baptistengemeente in Wijk bij Duurstede, heeft hij bewust voor de CU gekozen. Hij is overtuigd van de waarde van de kerken in het maatschappelijk verkeer. ,,Het geloof en de kerk bieden het individu houvast. De kerk als sociaal ontmoetingspunt is ook in moeilijke tijden een vangnet voor mensen in geestelijke nood."

BEHOEFTE Daar is nog steeds behoefte aan, maar Zoutewelle spreekt ook zijn waardering uit voor het werk van de sociale dorpsteams. ,,Zij werken net als de kerken aan het sociale cement van de samenleving. De waarde daarvan mag niet worden onderschat." In zijn geloofsopvatting past ook zijn "liefde voor de schepping". Als freelance docent Aardwetenschappen, begeleider van geologische excursies en mediaproducent van natuurdocumentaires is hij ervan overtuigd, dat de mens zorgvuldiger moet omgaan met de natuur en met de aarde in het algemeen. Daarin past onder andere zijn pleidooi voor de klimaatneutrale gemeente. Maar ook voor een milieubewuste individuele inwoner die er alles aan moet doen om zijn steentje aan de duurzame samenleving bij te dragen.

,,Het gaat echter niet alleen maar om degenen die het geld ervoor hebben om bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak te laten aanbrengen", zegt Zoutewelle. Het gaat er juist om alle inwoners mee te nemen in de energietransitie, ook degenen die daarvoor geen geld beschikbaar hebben. Iedereen zou zijn huis moeten kunnen isoleren en zonnepanelen op zijn dak kunnen hebben: ,,want als er over enkele jaren geen honderdduizend, maar een miljoen elektrische auto's rondrijden in Nederland, dan moet er veel meer energie opgewekt worden." Daarvoor moet volgens hem gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. ,,De Vereniging van Nederlandse gemeenten pleit daar ook voor." Heuvelrug Wonen maakt het nu al mogelijk dat huurders zonnepanelen kunnen huren.

STAPJE VERDER ,,In de Utrechtse wijk Lombok gaan ze nog een stapje verder", zegt Zoutewelle. ,,Daar hebben ze de zonnepanelen op de daken gekoppeld aan laadpalen in de straat. Zo kunnen bewoners, als zij elektrisch autorijden, hun auto's met hun eigen stroom opladen." Zoiets wil Zoutewelle ook in Utrechtse Heuvelrug gerealiseerd zien: meer openbare laadpalen, ook in de nabijheid van huurwoningen. Als hij in de raad komt, gaat hij voor de CU de portefeuille energietransitie en -opslag beheren. Verder interesseert hem mobiliteit. ,,We moeten echt wat doen aan het zware vrachtverkeer, dat de doorgangswegen door onze dorpen teistert." Ook de aanvoer van verkeer uit Wijk bij Duurstede via Doorn baart hem zorgen. ,,We moeten dat verkeer dwingen bijvoorbeeld via de Darthuizenrotonde te rijden."

Verder vindt Zoutewelle dat op termijn een oplossing moet worden gevonden voor de sociale huurwoningnood. ,,Jongeren moeten in hun eigen woonplaats een betaalbare woning kunnen vinden." Utrechtse Heuvelrug moet geen 'ouderenreservaat' worden, vindt hij. Als het om ouderen en kwetsbaren gaat, wil hij meer maatwerk en een ruimhartiger beleid in de thuiszorg. ,,Ik vind als christen een zorgzame samenleving wezenlijk."

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Boek over eerste vrouwelijke burgemeesters: ‘Het was voor vrouwen een strijd’ 18 uur geleden
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 17 aug, 15:02
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 17 aug, 13:56
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken 17 aug, 12:04
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 17 aug, 08:30
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01