Belastingtarieven waterschap HDSR onnodig omhoog

Verkiezingen/nieuws Deel je nieuws

Het waterschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 19 december 2018 de belastingtarieven voor 2019 vastgesteld. De Algemene Waterschapspartij stelt vast dat huishoudens daarmee opnieuw te veel belasting gaan betalen.

De totale begroting van het waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) voor 2019 bedraagt € 119,3 miljoen. De belastinginkomsten van het waterschap zijn vastgesteld op € 124,8 miljoen. Zonder goedgekeurde concrete plannen voor de besteding haalt het waterschap dus € 5,5 miljoen te veel op. De kosten voor een gemiddeld huishouden gaan hierdoor in 2019 nu met circa 2% omhoog.

In de bestuursvergadering van 19 december zijn door de Algemene Waterschapspartij (AWP) twee amendementen ingediend om te voorkomen dat er te veel belastinggeld zou worden opgehaald. De coalitiepartijen in het waterschap (Water Natuurlijk, CDA, PvdA en de fractie Landbouw-Natuur-Economie) waren echter niet bereid om het collegevoorstel aan te passen. Ook de PvdD en de VVD gaven niet thuis. De CU en Inwonersbelangen deelden de mening van de AWP wel. De lasten voor de burgers worden nu onnodig verhoogd. Zeer stuitend was de argumentatie van het college om de tarieven toch te verhogen “Niet omdat het moet, maar omdat het nu kan …”.

De AWP heeft geconstateerd dat HDSR over ruim voldoende reserves beschikt om onverwachte gebeurtenissen op te kunnen vangen. Het waterschap haalt structureel meer belastinggeld op dan er uitgaven zijn begroot. Hierdoor lopen de reserves van het waterschap nog verder op. De AWP heeft voor de zomer van 2018 hier al aandacht voor gevraagd. In een overgenomen motie van de AWP is vastgelegd dat te veel opgehaalde belastinggelden over 2017 teruggegeven moesten worden. Uit de recente besluitvorming blijkt dat het HDSR-bestuur een eerder overgenomen motie nu doodleuk naast zich neer legt.

De AWP staat voor een deskundig waterschapsbestuur, dat op een transparante manier omgaat met belangen en belastinggeld. Dit is een van haar speerpunten voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.

Zie voor meer informatie ook onze website: www.awphdsr.nl

advertentie
advertentie
Afbeelding
Nazomerconcerten in park van Huis Doorn 11 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 14 aug, 08:38
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 14 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35
PREMIUM
Afbeelding
Aldi vangt bot bij rechter: Bouwplan voor de Appelgaard op dood spoor 12 aug, 07:32
PREMIUM
Afbeelding
Subsidie voor bridgeles bij ABCD: ‘We willen mensen uit hun isolement halen’ 12 aug, 07:30