Sportbeleid
Sportbeleid Provincie Utrecht

Provincie Utrecht wil aanzetten tot sport en bewegen

Overig

HEUVELRUG Het provinciebestuur van Utrecht wil de sport- en beweegmogelijkheden gaan uitbreiden, aanmoedigen en ondersteunen. Dit wil ze bereiken door uitnodigende buitenruimtes te creëren die aanzetten tot beweging en tegelijkertijd bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Er is ook ambitie om de deelname onder groepen die gemiddeld minder vaak bewegen, zoals mensen met een beperking of een lager inkomen, te verhogen. 

Volgens de Provincie Utrecht heeft sport een grote maatschappelijke waarde die zich uitstrekt over verschillende beleidsvelden van de provincie. Het beleidskader is door Hanke Bruins Slot ter goedkeuring voorgelegd aan de Provinciale Staten van Utrecht: ,,Sport is maatschappelijk goud dat je moet verzilveren. Bij een gezonde leefomgeving hoort aandacht voor sport en bewegen. Met het voorstel willen we samen met gemeenten, de sportsector en andere partijen sportmogelijkheden in onze provincie verbeteren. Uiteindelijk hoop ik dat we een provinciaal sportakkoord kunnen opstellen en de plannen samen met alle partners kunnen realiseren.” 

DUURZAMERE SPORTLOCATIES Sportaccommodaties en sportparken beschikken veelal over grote complexen met meerdere gebouwen. Daardoor kunnen verenigingen ook een bijdrage leveren aan de energie- en klimaatopgave. In het beoogde sportbeleid is er ruimte voor ontwikkeling van duurzamere clubaccommodaties van verenigingen zodat zij minder energie verbruiken of zelfs energie kunnen opwekken. Daarnaast is het doel om sportparken hittebestendig te maken en klimaatadaptiever door het mogelijk aanleggen van een groen dak of het opvangen van hemelwater. 

SPORT VOOR IEDEREEN In de plannen is er ook aandacht voor de toegankelijkheid van sport. Het doel is om sport en bewegen beter bereikbaar te maken. Volgens de provincie zijn een lichamelijke of geestelijke beperking, geaardheid en beperkte financiële middelen drempels voor deelname aan sport. Sportverenigingen moeten een veilige plek zijn voor alle sporters waar iedereen zich thuis zou moeten voelen. De provincie streeft er naar om dit verder te verbeteren in samenwerking met de gemeenten en de verenigingen.

Om de sportplannen te realiseren is jaarlijks circa 400.000 euro nodig tot en met 2025. Het Beleidskader Sport en de financiering moet nog goedgekeurd worden door de Provinciale Staten. 

advertentie
advertentie
Afbeelding
Meer geld provincie voor ‘groen-blauwe’ schoolpleinen 1 uur geleden
Afbeelding
Doornse Simon de Wijs met Nederlands open bridgeteam op shortlist sportploeg van het jaar 19 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Bescheiden voordeeltje voor de gemeente 20 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Leer om terug naar de natuur te gaan: ‘Bushcraft is leuk en leerzaam’ 6 dec, 07:06
Afbeelding
Effecten stikstof Veluwe lijken ook te spelen op de Utrechtse Heuvelrug 5 dec, 12:38
PREMIUM
Afbeelding
Een warme kamer voor iedereen in Driebergen: ‘Mensen niet in kou laten staan’ 5 dec, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Van boeren en buitens: Boerenleven en jeugd op boerderij De Lindenhorst 4 dec, 12:50