Afbeelding
RBT Heuvelrug en Vallei

'Kansen voor snelfietsroutes'

HEUVELRUG Het gebruik van de e-bike groeit snel en bovendien is er vanuit de overheid steeds meer aandacht voor het gebruik van fiets en e-bike. De uitrol van een nieuw netwerk voor snelle fietsroutes is op dit moment voornamelijk gericht op woon-werkverkeer, terwijl het een goede aanleiding is voor regio’s om de fietsbeleving te optimaliseren en een aantrekkelijk aanbod voor de e-bike op te bouwen. Het is, met andere woorden, tijd voor ,,toeristische benutting van snelfietsroutes, maar daarvoor is een meerjarige samenwerking van diverse partijen nodig."


Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een gezamenlijke verkenning van RBT Heuvelrug & Vallei en NBTC Holland Marketing. Directeur Michiel van der Schaaf van RBT Heuvelrug & Vallei en directeur aanbodinnovatie Anouk van Eekelen van NBTC hebben aan de vooravond van World Bicycle Day de verkenning ‘Snelfietsroutes en toeristische ontwikkeling’ aangeboden aan Arne Schaddelee, gedeputeerde fiets, recreatie en toerisme van de provincie Utrecht die het project ondersteunde.


Van der Schaaf: ,,De geplande snelle fietsroutes lopen van kern naar kern en zijn in eerste instantie bedacht voor woon-werkverkeer. Zo komen er in Utrecht zeven nieuwe routes, waaronder De Stijl-route tussen Utrecht en Amersfoort, de route Utrecht-Woerden en de verbinding via Rhenen en Veenendaal met Gelderland. Het netwerk dat hiermee ontstaat is uniek in de wereld en past goed bij Nederland als pioniersland voor fietsen. Omdat de nieuwe routes zo aantrekkelijk en comfortabel worden en bovendien ruimte bieden voor thematische verbindingen, is de recreatieve doelgroep net zo interessant. Overheden doen hier nog nauwelijks iets mee. Wij bieden aan om onze fijnmazige communicatie-instrumenten in te zetten om meerjarig te bouwen aan het profiel, de bekendheid en het gebruik van de snelle fietsroutes. Hierdoor krijgen de investeringen een multipurpose karakter; een win-win als je het mij vraagt."

Van Eekelen: ,,Vanuit de landelijke Actieagenda Perspectief 2030 willen we onder meer duurzame mobiliteit stimuleren. De e-bike past hier goed in. We denken dat Utrecht een goede proeftuin kunnen zijn voor de rest van Nederland, net als de provincie Gelderland. Utrecht voert immers een actief fietsbeleid, heeft steden en buitengebied op fietsafstand van elkaar en kent bovendien een rijke fietscultuur. Maar er dient dan wel een meerjarige samenwerking te komen, waarbij het aanbod aan de achterkant goed wordt ontwikkeld.

Een snefietsroute in de omgeving van Amersfoort.  RBT Heuvelrug & Vallei wile ze meer laten aansluiten bij de behoeften van toeristen.