De coronacrisis geeft gemeente veel kopzorgen

p 1

Net als wethouders uit veel andere Nederlandse gemeenten, wijst Boonzaaijer met de beschuldigende vinger naar Den Haag. De regering schoof immers taken uit het sociale domein door naar de gemeenten, maar kortte flink op de bijbehorende budgetten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft inmiddels de noodklok geluid bij de landelijke politiek.


Een klein lichtpuntje is volgens Boonzaaijer wel, dat de Heuvelrugse gemeenteschuld vijf miljoen euro lager uitvalt dan eerder werd verwacht. Maar verder zijn de financiële vooruitzichten voor 2020 en de jaren daarna weinig florissant. De coronacrisis zal zeker negatieve gevolgen hebben voor de gemeentelijke bankrekening, zegt de wethouder.

Vanwege de aanhoudende financiële tegenwind zijn de verwachtingen voor de komende jaren dus ronduit negatief. Een nieuwe, grootschalige bezuinigingsronde is echter pas in 2022 te verwachten. De onzekerheden door de coronacrisis zijn simpelweg te groot om daar nu al besluiten over te nemen. Voor volgend jaar wil Boonzaaijer volstaan met een basale begroting, zonder drastische ombuigingen.


De komende weken buigt de Heuvelrugpolitiek over de financiële voorstellen van het college. In juli valt dan het besluit over de zogenoemde kadernota. Dat is de voorloper van de begroting voor 2021.