Er is een enorm gat gegraven voor het zware materiaal. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (voor) kijkt tevreden toe.
Er is een enorm gat gegraven voor het zware materiaal. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (voor) kijkt tevreden toe. Cees Keur

Afwatering onder N225 grote stap

Wethouder roept burgers op zelf ook te helpen

AMERONGEN In de strijd tegen de overlast van regenwater, wordt er in Amerongen al een paar jaar gewerkt aan het project ‘Amerongen Regenwaterproof’. Vooral het deel van Amerongen ten oosten van de Koenestraat moest op de schop, omdat de overlast daar het grootst was. Inmiddels zijn er al veel voorzieningen gelegd. Op veel plaatsen is de riolering vervangen en is een compleet infiltratiesysteem aangelegd. Heel zichtbaar zijn de wadi’s op de Del en in het bos bovenaan de Kievit. Afgelopen week is een grote stap gezet in het project. Er is een buis gelegd in de Kievit, onder de Wilhelminaweg (N225) door. Zo kan een teveel aan regenwater straks geloosd worden in het uiterwaardengebied.


Wilco Willemse

Het was een indrukwekkend gezicht. Met groot materieel was de aannemer uitgerukt om de buis onder de provinciale weg door te leggen.


Projectleider voor de gemeente is Kees van Zutphen: ,,We hebben onder aan de Kievit eerst een groot gat gegraven, de zogenaamde boorput. Daarin is de enorme boorinstallatie geplaatst die het gat boort van tachtig centimeter doorsnede, helemaal onder de Wilhelminaweg door.”


ONVERWACHT OBSTAKEL Voor het grote gat kon worden geboord, was er een zogenaamde pilotboring. Sjaak Ditewig, toezichthouder: ,,We zijn gestart met een voorboring van 125 millimeter. Net als thuis kun je het best eerst een kleiner gat boren vóór je een groot gat boort. Daar stuitten we al snel op een probleem. Onder het fietspad al kwamen we een onverwacht obstakel tegen. Het bleek een oude vierkante rioolput te zijn, een flinke van 125 x 125 centimeter. Die put stond nergens ingetekend. Dat soort verrassingen komen we vaker tegen, maar zorgt direct voor een probleem. Het boren kan geen vertraging oplopen, de boorinstallatie is maar een beperkte tijd beschikbaar. We hebben tot laat in de avond gewerkt om de put eruit te halen. Met een pneumatische hamer hebben we de put in de grond gesloopt en er in kleine stukken uitgehaald.”


WORMWIEL Daarna kon het echte werk beginnen. Van Zutphen: ,,Achter de boor van tachtig centimeter doorsnede wordt met enorme kracht van de boorinstallatie een buisdeel onder de weg gebracht. In elke buis zit een zogenaamd wormwiel. Dat onderdeel zorgt er voor dat de grond die de boor weghaalt, achter de buizen wordt afgevoerd. Met een graafmachine wordt die grond dan afgevoerd."


Hij vervolgt: ,,Een heel slim en ingenieus systeem. Als één buisdeel onder de grond zit, wordt er een nieuw deel aan vast gekoppeld, weer met een eigen wormwiel. Net zo lang tot de ontvangstput aan de overkant van de weg is bereikt. Het hele proces neemt drie dagen in beslag.”


VUIL WATER Aan de overkant werd de buis aangesloten op een bestaand systeem, via Zandvoort naar de sloot de uiterwaarden in. ,,Voor de aanpassingen die de afgelopen jaren zijn gedaan, liep bij een forse bui het riool via een overstort in die sloot. Nu het regenwater is afgekoppeld, wordt het vuilwaterriool veel minder belast en zal het zelden meer voorkomen dat de overstort gebruikt wordt.”


BURGERS KUNNEN HELPEN Wethouder Boonzaaijer was ook aanwezig bij de boring: ,,De gemeente investeert hier veel geld, maar het is echt nodig. Burgers kunnen zelf overigens goed helpen om wateroverlast tegen te gaan. Door de opvang van hemelwater los te koppelen van het riool, wordt de belasting veel lager en loopt water direct de grond of de regenton in. Ook een terrastegel ruilen voor een plant, helpt om regenwater te laten infiltreren.”