Hopman: ,,Het is overigens in beoogd plan geenszins de bedoeling om leden bij elkaar weg te 'snoepen'.
Hopman: ,,Het is overigens in beoogd plan geenszins de bedoeling om leden bij elkaar weg te 'snoepen'." Archief BDUmedia

Vrouwenvoetbalvereniging vindt bijval

DVSA start op korte termijn met de afdeling VVH

p 1

Huub van Aerssen

,,Als we de komende jaren gemeenschappelijk als Heuvelrugclubs de schouders er onder kunnen en willen zetten, dan is er draagvlak voor dit plan. Wat zou het mooi zijn als we als VVH niet alleen regionaal, maar ook landelijk als 'gemeente Utrechtse Heuvelrug' een bijdrage kunnen leveren aan het vrouwenvoetbal", aldus de preses van DVSA.


FUSIE Vooralsnog is DVSA de vereniging die met ingang van komend seizoen als eerste een afdeling VVH zal toevoegen aan haar bestaande verenigingsstructuur. ,,Op relatief korte termijn zal de fusie plaatsvinden tussen DVSA (omnivereniging) met de op sportpark De Burgwal gelegen en aangrenzende korfbalvereniging Hemur Enge. ,,Een mooie gelegenheid voor ons om daar het label VVH aan te koppelen en een start te maken met wat op termijn zou moeten doorgroeien naar de formule betreffende vrouwenvoetbal op de Heuvelrug.


SAMEN STERK ,,Het is overigens in beoogd plan geenszins de bedoeling om leden bij elkaar weg te 'snoepen'. De Vrouwenvoetbal Vereniging Heuvelrug betreft per vereniging een eigen afdeling VVH, waarbij het gezamenlijke doel 'vrouwenvoetbal naar een hoger niveau tillen' ook gezamenlijke afstemming vereist. Dat gedachtegoed zal de komende tijd in vervolggesprekken met collega bestuurders van de overige Heuvelrugclubs ook altijd het uitgangspunt zijn en blijven. Samen maakt sterk", aldus een enthousiaste Rolf Hopman.


UITVOERING Zoals aangegeven start DVSA op korte termijn met de afdeling VVH binnen haar eigen gelederen en zal de komende tijd het overleg met de gemeente Utrechtse Heuvelrug (voor zo ver van toepassing), KNVB (adviseur) en de verenigingsbestuurders van overige Heuvelrugclubs worden gecontinueerd, teneinde op middellange termijn het gedachtegoed Vrouwenvoetbal Vereniging Heuvelrug (VVH) verder uit te rollen en te concretiseren.


,,Alhoewel het plan de komende tijd nog zeker de nodige discussie zal gaan opleveren en er nog tal van obstakels te ruimen zijn, ben ik de mening toegedaan dat vanaf het seizoen 2021-2022 meerdere Heuvelrugclubs kunnen en willen participeren in dit vrouwenvoetbalplan", aldus de DVSA-preses.


STAP VOORWAARTS Voor DVSA is de start van VVH in het kader van de nieuwe Omnisportvereniging Amerongen een feit en is op de website www.omnisportvereniging-amerongen.nl de nodige informatie beschikbaar.


Initiatiefnemer Rolf Hopman: ,,Ik hoop dat we ook met alle Heuvelrug voetbalclubs tot een gezamenlijk initiatief kunnen komen om het vrouwenvoetbal op de Heuvelrug naar een hoger en gemeenschappelijk doel te tillen. Dat zou een belangrijke stap voorwaarts betekenen en het belang van samenwerking in de sport accentueren."


De Omnisportvereniging Amerongen die van kracht gaat worden biedt naast voetbal (DVSA) en korfbal (Hemur Enge) nu dus ook de tak VVH (vrouwenvoetbal). Getracht wordt om de fusie op sportpark De Burgwal nog voor de zomervakantie af te ronden.

Afbeelding
VVH gaat bij Omnisportvereniging Amerongen van start in bovenstaand tenue.