Corrie Lemmers laat zien hoe onbegaanbaar het tuinpad is met een rollator.
Corrie Lemmers laat zien hoe onbegaanbaar het tuinpad is met een rollator. John Beringen

Senioren hink-stap-sprong

Tuinpad moeilijk begaanbaar met rollator

DOORN Corrie Lemmers is bewoonster van één van de aanleunwoningen van Huize Beatrix aan de Jacob van Ruysdaellaan. De manier waarop het tuinpad aan de achterzijde is aangelegd, baart haar – net als de andere bewoners – veel zorgen. ,,Het probleem is dat de tegels om en om zijn aangelegd”, verduidelijkt ze. ,,Toen ik dit huis huurde, alweer heel wat jaren geleden, vormde dat geen probleem, maar nu iedereen ouder wordt, blijkt dat lastig te zijn voor mensen die inmiddels een rollator hebben. De meeste bewoners zijn tussen de 70 en 90 jaar oud.”


John Beringen

Ze hield een handtekeningenactie die door veertien van de zestien bewoners werd ondersteund. Deze lijst leverde ze in bij de verhuurder ‘Heuvelrug Wonen’ met het verzoek om de paden aan te passen. ,,Dus eigenlijk gewoon het verzoek om op alle lege plekken aan weerszijde nog een tegel te leggen zodat er een recht pad ontstaat”, laat ze weten. Het verzoek werd echter afgewezen omdat in de bepalingen nou eenmaal is vastgelegd dat de tuinpaden er zo uit dienen te zie en niet anders. Hierop liet Lemmers haar tuinpad op eigen kosten aanpassen. ,,En daar heb ik me heel wat mee op de hals gehaald”, vertelt ze. ,,Ik moest die extra tegels weer weghalen, wat ik trouwens niet gedaan heb. Als ik dat niet voor 1 juni deed, zou Heuvelrug Wonen dat zelf doen waarbij ik dan een rekening zou krijgen van 800 euro.”


NIET LEVENSLOOPBESTENDIG Inmiddels hebben andere bewoners zich bij het gesprek geschaard. ,,Het punt is dat eenieder die slecht ter been is niet door de achterdeur het park in kan lopen”, merkt een vrouw op. ,,Als je op de hoek woont, valt dat nog wel mee wanneer je vanaf de voorkant moet omlopen maar als je middenin de rij zit, wordt dat wel een hele afstand. En steeds vaker hoor je instemming als het gaat om levensloopbestendig bouwen, dus dat mensen als ze wat ouder worden gewoon in hun huis kunnen blijven wonen en dan vormt iets simpels als een tuinpad aanpassen ineens een probleem.”


Na dit gezegd te hebben, wijst ze op het tuinpad van Lemmers: ,,En dat het opruimen van de extra aangebrachte tegels zogezegd 800 euro moet kosten, is helemaal absurd. Als je met een schep één voor één de tegels weghaalt, doe je dat binnen een half uur. De man die dat moet gaan doen, moet wel een zeer riant uurloon hebben.”


VALLEN Een andere bewoner die dit aanhoort, knikt bevestigend. ,,Als je goed ter been bent, vormt de oorspronkelijke aanleg niet zo’n probleem”, merkt hij op. ,,Hoewel het in het donker nog wel goed mikken blijft om je voeten goed neer te zetten. Geen mens vindt het leuk om te vallen en dat geldt al helemaal als je ouder wordt.” Hij zwijgt een paar tellen om vervolgens op strijdlustige toon te verklaren: ,,Wij ouderen worden hooguit één keer in de vier jaar serieus genomen als de verkiezingen in zicht komen en daarna ben je niet belangrijk meer."

Hij overweegt om Kassa, Radar en Kanniewaarzijn te benaderen om aldaar de kwestie aan de orde te brengen. Lemmers grinnikt wat en reageert door op te merken dat de man wat aan zijn bloeddruk moet denken. ,,Dat kan altijd nog”, zegt ze tegen hem. ,,Laten we eerst maar kijken of we er zo niet uit kunnen komen.”

Ze leent even een rollator van één van de aanwezigen en gaat daarmee op het pad van één van haar buren staan. ,,Beelden zeggen meer dan woorden”, verduidelijkt ze. ,,Zie je het al voor je dat je zo naar buiten moet gaan?” ,,Het is hink-stap-sprong voor senioren”, becommentarieert iemand op schampere toon. Bij Heuvelrug Wonen was niemand bereikbaar voor commentaar.