Broekhuis: ,,Met name de essentiële jeugdzorg, de langdurige en complexe zorg, kwam de afgelopen jaren daardoor stevig onder druk te staan. Het zijn de essentiële jeugdzorginstellingen, waar kinderen jeugdhulp krijgen met verblijf, die momenteel moeite hebben om het hoofd boven water te houden. In tegenstelling tot de kleine zorgaanbieders die vaker lichtere jeugdzorg en jeugdhulp leveren. Zij ...