Na een voorstellingsrondje vormden tal van loop- en baloefeningen, gecombineerd en afgesloten met een ‘partijtje’, de ingrediënten van deze eerste training. ,,Er zal iedere vrijdag een training plaatsvinden, waarbij we hopen dat het huidige aantal van nu al elf aangemelde vrouwen zich zal gaan uitbreiden. Bij voldoende animo en interesse hoopt DEV Doorn in een later stadium met een vrouwenelfta...