Wie zich inschrijft kan drie maanden lang vrij tennissen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Verder zitten er drie tennislessen en een clinic bij inbegrepen, zodat er ook gewerkt kan worden aan techniek. Eind augustus is er een eindtoernooi als afsluiting.