Voor digitaal spijbelen konden scholen namelijk geen verzuimmelding indienen. Het ontduiken van digitale lessen was voor het uitbreken van de coronapandemie een onbekend verschijnsel en is niet in de Leerplichtwet opgenomen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) besloot daarom dat er geen handhavende maatregelen kunnen worden genomen.