Mes is blij met de kans die hij geboden kreeg. ,,De zorgverzekeraars kijken steeds meer naar grotere gehelen. Met het oog op de toekomst is het belangrijk om ook als particulier apotheker te groeien. Dat biedt meer zekerheid voor de continuïteit van de zorg en voor het personeel.” Ook de klanten zullen de voordelen gaan merken. ,,Door de schaalgrootte kan een breder assortiment medicijnen op vo...