Met een doorlooptijd van anderhalve week is Stichting PUUHR tevreden over de behaalde deelname bij de jeugdzorgpraktijken (82 procent), en bij de huisartsen (35 procent). De ouders vulden tot nu toe ruim driehonderd keer de uitgebreide vragenlijsten in over hun kinderen, bij de jeugd zelf gaat het om enkele tientallen keren. Richtinggevend vindt PUUHR de voorlopige resultaten zeke...