Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) voorzagen de verhoogde vraag. Dat resulteerde in de aanschaf van een half miljoen extra vaccins, naast de gangbare drie miljoen doses. Huisartsen konden tot maximaal vijftien procent meer bestellen, dan voorgaande jaren. Daar waar de grens nog niet is bereikt, levert de SNPG pas na...