Hanny van Eerden

„De virusuitbraak ging al vrij snel gepaard met het advies van de Federatie Landbouw en Zorg om de dagactiviteiten voor onze deelnemers te staken en het logeerhuis te sluiten”, zegt Evert Legemaat. „Later ontvingen wij een gemeentelijk mailbericht om de boerderij waar mogelijk, zo veel als kan weer te openen, omdat onze zorg van belang is voor de psychische gezondheid van de deelnemers. Wij constateerden al eerder de noodzaak hiertoe en maakten op dat moment al een geleidelijke herstart.” 

Boerderij De Toekomst biedt mensen die zichzelf tijdelijk kwijtraken en op afstand komen te staan van de samenleving een veilige plek om op krachten te komen en zich bovendien te ontwikkelen.

[ALTIJD IN GESPREK] Legemaat: „Wij bieden zingeving en structuur en blijven altijd in gesprek. De sluiting bracht echter niet alleen een ontwikkelingsstop met zich, maar liet ook bij sommigen een flinke terugval te zien. Anderen lieten weten zich zonder onze dagactiviteiten stierlijk te vervelen.” Evert en Martine Legemaat proberen al jaren het beste te halen uit de uiteenlopende deelnemers. Zij startten dagbesteding op voor alle leeftijden.

Op dit moment nemen 14- tot 60-jarigen deel. Het totale aantal is vijftien. Voor de jeugd namen zij intussen de bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerde pedagogisch medewerker Nathalie van Elst uit Maarn in dienst.

„De senioren brengen rust in de groep”, zegt Legemaat. „De jongeren dragen bij in energie en moderniteiten. Zij leren ook van elkaar.” Het logeerhuis, eerder een pilot vanuit de regio Zuidoost-Utrecht, is open voor deelnemers vanaf 18 jaar oud.

[EIGEN WERKPLEK] Coronamaatregelen zijn goed te implementeren voor Boerderij De Toekomst, al kan niet iedere deelnemer er dagelijks zijn. Legemaat: „We hebben nu één logé, die het 24-uurs huis dus voor zich alleen heeft. Voor de dagactiviteiten is de kantine ingericht op tien deelnemers per dag. Mocht het nodig zijn, dan bekijken we of we vorm kunnen geven aan het ontvangen van een grotere daggroep. Ieder heeft verder nu zijn eigen werkplek. Dat lukt prima met de nieuwe groentetuin en bloemenkas, en onze nieuwe, biologische kippenschuur aan de overkant van de Griftdijk."

Andere activiteiten zijn onder meer koken en bakken, zorgen voor de geiten en koeien, werkzaamheden in de hout- en technische werkplaatsen en het onderhoud van de afrasteringen. ,,Het is vaak weer gezellig als vanouds", lacht Legemaat. „De deelnemers hebben onlangs ook een leuk vervoermiddel ontworpen en in elkaar gezet met gebruikte materialen. Daar komt binnenkort een beter toepasbaar exemplaar uit voort.”

[BEGELEIDING] „Het project is arbeidsintensief”, zegt Legemaat. „Dat komt niet alleen door het coronavirus. Eigenlijk willen wij gewoon doen waar we goed in zijn. De tijd die je op kantoor doorbrengt, kun je niet in deelnemers steken. Minder papierwerk zou niet alleen aandacht schelen, maar overall ook de zorgkosten drukken.”

Van Elst neemt nu de zorgdossiers voor haar rekening. ,,Ook help ik mee met het begeleiden van de deelnemers”, zegt zij. ,,Samen brengen we hen steeds een stap verder en steunen we hen in het vinden van een nieuw doel in hun leven.”