Victor Schutijser

Jaarlijks worden er drie Anna Reynvaanprijzen uitgereikt door Amsterdam UMC, de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, de Hogeschool van Amsterdam en het tijdschrift TvZ. Naast de wetenschapsprijs is er ook De Anna Reynvaan Praktijkprijs en De Anna Reynvaan Studentenprijs, voor elke prijs worden drie mensen genomineerd. De uitreiking vindt jaarlijks plaats rond de dag van de Verpleegkundige, dit jaar op 12 mei.

De prijzen worden normaal gesproken uitgereikt in de Amsterdamse Stadsschouwburg, door de coronamaatregelen kon dat dit jaar niet doorgaan. In plaats van de uitreiking in de schouwburg werden de prijswinnaars nu via een filmpje bekend gemaakt.

[ONDERZOEK PATIËNTVEILIGHEID] Bernadette Schutijser heeft na haar opleiding tot Verpleegkundige de master Verplegingswetenschap gevolgd en werkt nu voor haar promotieonderzoek aan het VUmc, waar ze onderzoek doet naar patiëntveiligheid en medicatieveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen. Ze focust zicht hierbij op 'high-risk medicatie', in de volksmond ook wel infuus genoemd.

,,In mijn artikel ga ik in op de tweede controle bij het toedienen van medicatie, waarbij een tweede verpleegkundige belangrijke gegevens zoals de patiënt en de dosis dubbel checkt. Voor het artikel heb ik 27 verpleegkundigen geïnterviewd, om erachter te komen waar ze tegen aan lopen in de praktijk en om te horen wat er juist wel goed gaat op dit moment", aldus Schutijser.

[BLOEMEN, BEELDJE EN CHEQUE] De studie wordt door de jury geroemd vanwege de systematische methodologie en de boodschap voor patiëntveiligheid. ,,Jullie hebben de prijs gewonnen omdat jullie hebben gekeken naar een breed praktijkprobleem, namelijk het veilig toedienen van medicatie en de uitkomsten van deze studie zijn breed toepasbaar", luidt de toelichting in het bekendmakingsfilmpje. Bij de prijs hoort een beeld, een bos bloemen en een cheque van vijfduizend euro.

,,Eigenlijk had ik er geen rekening mee gehouden dat ik zou winnen, het artikel dat ik heb ingeleverd is heel anders dan dat van eerdere winnaars. Dat waren bijvoorbeeld groot opgezette interventies of literatuuronderzoeken", vertelt Schutijser. ,,Ik ben heel blij en vind het echt een eer om te winnen", voegt ze toe.

Meer informatie en het filmpje waarin de prijs bekend wordt gemaakt staat op www.vumc.nl/annareynvaan