Het idee om langs de noordzijde van de A12 een lange strook met zonnepanelen aan te leggen, is niet nieuw. Drie jaar geleden nam de gemeenteraad al een motie aan, waarin om een onderzoek naar de haalbaarheid werd gevraagd. Het Heuvelrugcollege stond positief tegenover het plan en keek samen met grondeigenaar Rijkswaterstaat naar de mogelijkheden.