,,Er spelen een paar dingen”, laat ze weten. ,,Iedereen die hier woont, heeft bij de Nederlandse krijgsmacht letsel opgelopen; lichamelijk, psychisch of een combinatie van beide. Deze nederzetting is in 1955 opgezet voor die ene specifieke doelgroep om er tot einde der tijden te kunnen blijven wonen. Voorheen was de Bond Nederlandse Militairen, Oorlogs en Dienstslachtoffers de eigenaar van dit terrein maar op zeker moment is het overgedaan aan Stichting de Basis die op zijn beurt de patiowoningen met de grond eronder aan Heuvelrug Wonen verkocht heeft. Daarmee begon de narigheid. Het eerste punt is dat woningen die vrijkomen, niet meer worden toegewezen aan andere veteranen of dienstslachtoffers, maar straks te koop worden aangeboden aan particulieren. Daar doet zich al meteen het grote manco voor: mensen uit de doelgroep zijn niet dusdanig kapitaalkrachtig dat zij zich een koopwoning kunnen veroorloven dus dat worden kopers van buitenaf.” 

SLOOP ,,Daarnaast staat op het terrein het Woonoord, een zorginstelling waar veteranen en dienstslachtoffers met een zorgindicatie wonen. Dat gebouw voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Renovatie is niet lonend zodat die woningen gesloopt gaan worden. Daarvoor in de plaats wordt nieuwbouw gerealiseerd, maar daar zit een adder, om niet te zeggen: een leguaan, onder het gras. Eerst werd verklaard dat alle bewoners van het Woonoord over konden naar het nieuw te bouwen zorgcomplex, maar later bleek dat dit uitsluitend geldt voor mensen die qua zorgbehoefte niet boven klasse vier zitten. Dat heeft te maken met aanpassingen. Op de bouwtekeningen is echter te zien dat het nieuwe zorgcomplex daar niet op wordt ingericht. Voor de mensen die gehandicapt zijn, zijn ze dus niet geschikt.” 

ZORGVERLENER ,,Dan is er nog iets aan de hand: Silverein, de organisatie die hier zorg verleent, stopt daar over twee jaar mee. Dat houdt in dat iedereen vanaf dat moment zelf zorg moet inkopen. Als Silverein dit doorvoert kunnen ze hier niet blijven wonen; ze moeten dan verhuizen naar een andere locatie of instelling. De mensen die buiten de boot dreigen te vallen, zien dit met angst en beven tegemoet. Ze kunnen er niet meer van slapen en zijn ronduit depressief. Het heeft er alle schijn van dat een en ander via allerlei achterdeurtjes is doorgedrukt waarbij de informatie over het gehele traject aan de bewoners minimaal is. De bewonersvereniging heeft alle instanties benaderd: De gemeente, Heuvelrug Wonen (zet de te verkopen patiowoningen voorlopig ‘on hold’), BNMO, het Nederlands Veteraneninstituut en de wethouder. Onze vraag is hoe het mogelijk is dat het wonen voor de doelgroep op het terrein nu niet meer behouden blijft, maar we hebben daar nooit een duidelijk antwoord op gehad.”

De bewoners hebben een petitie opgezet die binnen 8 dagen 1934 handtekeningen opleverde. Meer informatie over deze ontwikkeling is te vinden via zorgwoningenindoorn.petities.nl/ en op Facebook.com.

In een schriftelijke reactie heeft zorgverlener Silverein laten weten dat er voor de bewoners van het verzorgingshuis ‘Woonoord’ niets zal veranderen en de zorgverlening voor hen onveranderd blijft. De gemeente heeft aangegeven dat zij een informatieavond zal organiseren waarbij de gemeente, de bewoners en alle betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan. Heuvelrug Wonen heeft bij het ter perse gaan van deze editie nog geen reactie gegeven.

door John Beringen