Opmerkelijk genoeg wil Schoofs zich bij zo’n enquête niet beperken tot de omwonenden. Volgens de projectontwikkelaar moeten alle inwoners de kans krijgen, om een oordeel te geven over woningbouw op het weiland tussen het Revius Lyceum en het pannenkoekenhuis. Op die manier wil hij de lokale woningbehoefte goed in beeld brengen.