De duurzaamheidsprijs is door Republiq in het leven geroepen om koplopers in de corporatiesector aan te moedigen voor de stappen die zij hebben gezet in het terugdringen van het energiegebruik van woningen. Republiq vergeleek het energieverbruik van het bezit van de corporaties tussen twee opvolgende jaren. De benodigde (open) data is door Republiq opgevraagd bij de drie grootste netbeheerders ...