De kritiek van buurtbewoners richt zich onder andere op de kap van vijf bomen. Dat verlies valt niet in goede aarde. Eén van dat te kappen vijftal is een grote eikenboom, die voor de directe buren juist een belangrijke reden was om in de wijk te gaan wonen. ,,Dat die boom moet wijken, gaat er bij mij niet in”, verklaarde omwonende Paul van Bergen vorige week, tijdens de beeldvormende ...