Aanleiding voor het plaatsen van de afscheiding was het gedrag van derden. Midden in de nacht werd er regelmatig belletje getrokken, waardoor de veelal oudere bewoners herhaaldelijk rechtop overeind in hun bed zaten. Bezorgers van pakketten en medicijnen wipten bij voorkeur even snel over het muurtje om direct bij de woningen aan te bellen, in plaats van bij de centrale voordeur van het complex...