De komende maanden moeten de Heuvelrugdorpen maar liefst 78 asielzoekers met een verblijfsstatus onderdak brengen. Voor het tweede halfjaar verwacht Naafs eenzelfde aantal. Volgens woonwethouder Rob Jorg (VVD) is dat 2.5 keer zoveel als vorig jaar. Het zal nog een hele dobber worden om voldoende woningen voor die nieuwe Heuvelruggers beschikbaar te maken, denken Naafs en Jorg.