,,Via een rondschrijven werd verwezen naar een website waar je na veel zoeken wel wat kon lezen over het plan maar waar verder geen uitsluitsel werd gegeven. Dat is later trouwens wel rechtgetrokken en aanpast. Maar hoe je het ook bekijkt: de hele aanpak valt op geen enkele manier te rijmen. Als de woningen nou niet meer zouden voldoen aan de eisen van de huidige tijd, da...