Op verzoek van de gemeenteraad heeft Rhenam Wonen de uitkomsten van het onderzoek afgelopen week naar buiten gebracht. Onder de 57 geënquêteerde huishoudens in Overberg bleek slechts één deelnemer een concrete verhuiswens te hebben. Twaalf deelnemers zeiden een verhuizing misschien in overweging te willen nemen. Volgens het onderzoek is de verhuisbereidheid klein en zijn Overbergers n...