Hanny van Eerden

De behoefte aan nieuwbouw werd eind 2019 eens te meer duidelijk bij de enorme opkomst van belangstellenden voor het project van TWYL aan het Maarnse Buntplein. Vele aspirant-kopers wonen al te lang nog steeds bij hun ouders. Senioren vinden intussen ook andere manieren om hun pensioen aan te vullen en laten hun bestaande woning aanpassen aan de beperkingen van een hoge leeftijd.

[BEWEGING] De coronacrisis heeft op lokaal niveau ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar geen verandering gebracht in het aantal transacties, volgens Van Wezenberg. „De aanhoudende krapte en de gedachte ‘nu of nooit’ - om nog te kunnen profiteren van de hoge huizenprijzen - houdt de woningmarkt in beweging. Vooral senioren durven het nog steeds aan eerst een kleinere woning te kopen, alvorens zij hun huidige huis in de verkoop zetten.” 

In de provincie Utrecht gaan de huizen in hoog tempo naar de hoogste bieder en wordt de vraagprijs regelmatig overschreden. Van Wezenberg: ,,Veel koppels kunnen zich de vrijgekomen woningen nog permitteren. Bezichtigingen organiseren wij niet virtueel, maar nog steeds persoonlijk - op 1,5 meter afstand. Deurknoppen en trapleuningen maken wij schoon. Dat werkt prima.”

[COMPLEXE MATERIE] Als de coronacrisis aanhoudt, faillissementen elkaar gaan opvolgen, medewerkers hun baan verliezen en banken niet langer garant kunnen staan voor uitgestelde betalingen van maandelijkse hypotheekbedragen, zal de behoefte aan betaalbare woningen alleen maar toenemen. „De opstart van nieuwbouw is een complexe materie,” bevestigt ook Desmond Stevens, mede-eigenaar van Borghese Financiën & Assurantiën in Doorn. „Niet alleen de stikstof problematiek, maar ook het aantal beschikbare locaties, de medewerking van de gemeente aan bestemmingsplanwijzigingen en de moderne duurzaamheidseisen zijn daaraan debet. Daarnaast zijn de lokale grondprijzen hoog en dus minder aantrekkelijk voor projectontwikkelaars, want de daaraan tegemoet komende optie hoogbouw kan hier bezwaarschriften tot gevolg hebben.” 

[OVERWAARDE] Dit dilemma draagt niet bij aan een oplossing. Stevens: „Senioren die hun hypotheek al (grotendeels) aflosten, kiezen nu vaker voor het opeten van de ontstane overwaarde van hun huis. Daarvoor zijn tegenwoordig genoeg mogelijkheden.” Zo zal in de huidige overspannen markt zonder nieuwbouw het woningenaanbod nauwelijks stijgen.

[CORONACRISIS] De materie krijgt inbreng van planoloog Co Verdaas. Hij deed afgelopen jaar zijn intrede als hoogleraar Gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. Omdat het inrichten van Nederland lastiger blijkt dan ooit, moet zijn leerstoel overheden en marktpartijen helpen om de onderliggende complexiteit te duiden. Afgelopen week gaf Verdaas samen met Ingenieursbureau Sweco een online ‘urban insight’ college over de impact van de coronacrisis op gebiedsontwikkeling. Binnenkort biedt hij de betrokken Tweede Kamercommisie een boek aan dat draait om samenhang. De impasse moet worden doorbroken.