Twee jaar geleden nog weigerde de gemeenteraad om de aanvraag van Aldi goed te keuren. Er moet eerst een centrumvisie komen, vonden de meeste partijen. Daarin moet duidelijk worden gemaakt, of een supermarkt wel de beste invulling is voor deze locatie. Verschillende critici zien liever woningbouw aan de Appelgaard verschijnen. De centrumvisie is echter nog steeds niet klaar en de Duit...