Volgens de huidige versie van het verkeers- en vervoersplan passen de voorrangsregels op de Rijsenburgselaan niet bij dat type weg. In een ingezonden brief naar deze krant beklaagde de Fietsersbond zich er eerder deze maand over, dat de gemeente nu zonder overleg zou hebben besloten om verkeersmaatregelen te nemen. Als vaste gesprekspartner in het adviserende Verkeersberaad voelden de...