Het idee om voor het eerst sinds een halve eeuw weer treinen in Maarsbergen te laten stoppen, staat in de zogenoemde peilnota. Hoewel het college zegt slechts ,,denk- en onderzoeksrichtingen voor de toekomst” voor te stellen, zien belangengroeperingen het als een ongewenste proefballon. Volgens de initiatiefgroep Heuvelrug in Goede Banen opent het college een doos van Pandora.