De fractie van Open zegt dat verbeteringen voor fietsers niet per se meer geld hoeven te kosten. Commissielid Koos de Bruijn denkt dat er ,,ook binnen de geldende budgettaire kaders veel winst te behalen is voor fietsers en voetgangers”. Die zouden simpelweg een centralere plek moeten krijgen in de verkeersplannen van het college.